c S
V SREDIŠČU
Vlada predlagala dopolnitve Zakona o višjem strokovnem izobraževanju Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. 01.06.2023 08:58
Odziv ministrstva na stavko v visokem šolstvu Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije obžalujejo, da je prišlo do stavke, saj pogajanja med vlado in sindikati intenzivno potekajo. 31.05.2023 15:37
Podpis Izjave o usklajenosti s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije Marjana Kolar sta v prostorih ministrstva podpisala izjavo o usklajenosti. 25.05.2023 11:29
Informacije o stanju prijav v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 Znane so informacije o stanju prijav v srednje šole za novo šolsko leto. 24.05.2023 15:13
Posvet o stanju na področju učbenikov in učnih virov Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se je danes odvil posvet strokovne in zainteresirane javnosti o stanju na področju učbenikov in učnih virov. 19.05.2023 15:57
Z novelo Zakona o visokem šolstvu k odpravi ugotovljenih neustavnosti obstoječega zakona Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji določila besedilo novele Zakona o visokem šolstvu in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. Skrajšan postopek je z namenom čimprejšnje odprave ugotovljene neustavnosti, glede na odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Zakona o visokem šolstvu v delu določitve javne službe in statusno pravne ureditve razmerij med univerzo in njenimi članicami. 12.05.2023 11:21
Prepoznavanje in preprečevanje nasilja Pred jutrišnjim dnem kulture nenasilja in strpnosti v slovenskih šolah objavljamo, kaj centri za socialno delo (CSD) nudijo otrokom in mladostnikom ter predstavljamo programe v podporo družini, socialnovarstvene programe, krizne centre in programe v podporo družinam. 11.05.2023 14:01
Nova spletna stran o prenovi sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji Z željo po čim večji transparentnosti in v duhu sodelovanja z vsemi, ki jih zadeva prenova sistema vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, so na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje začeli objavljati vsebine, povezana z omenjeno prenovo: 09.05.2023 14:31
Odziv ministrstva na pojave in grožnje z ekstremnim nasiljem v šolah Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je odzvalo na dogajanje v zvezi s pojavi ekstremnega nasilja v šolah in med mladimi. 05.05.2023 17:08
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B) stopil v veljavo

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 49/2023 z dne 28. 4. 2023 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti (ZInfV-B), ki je stopil v veljavo naslednji dan, to je v soboto 29. 4. 2023.

05.05.2023 12:05
Število otrok v osnovnošolskem izobraževanju še vedno narašča Na začetku šolskega leta 2022/23 je bilo v vrtce vpisanih 86.177 otrok, v osnovne šole 197.062 učencev in v srednje šole 77.462 dijakov. 04.05.2023 11:21
Mladim vračamo več možnosti gibanja v šolah Umestitev rednega gibanja in športa v šolski sistem je namreč temelj zdravega razvoja posameznika in je ključna za privzgajanje zdravih navad otrok in mladine. 21.04.2023 14:30
O izjemah in omejitvah na področju šolstva, raziskav in znanosti ter odprti znanosti v povezavi z avtorskim pravom V okviru razprave o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Urad za intelektualno lastnino danes izvedla spletni dogodek, na katerem so tuji strokovnjaki predstavili ureditev glede izjem in omejitev v evropskem pravnem redu in v nekaterih nacionalnih ureditvah ter se dotaknili tudi področja odprte znanosti v povezavi z avtorsko pravico. 18.04.2023 09:10
Prenos pouka v javnih šolah v živo prek videokonference Sodišče EU je odločalo o predlogu za predhodno odločanje, v katerem je glavni delavski svet učiteljic in učiteljev pri ministrstvu za izobraževanje in kulturo zvezne dežele Hessen (Nemčija) zahteval ugotovitev (ne)zakonitosti sistema prenosa pouka v živo prek videokonference, uvedenega v šolah zvezne dežele Hessen, saj ni bila predpisana predhodna privolitev vpletenih učiteljev. 13.04.2023 01:30
Podatki o prvem prijavnem roku za vpis na dodiplomski in magistrski študij Objavljeni so podatki o prvem prijavnem roku za vpis v prvi letnik na dodiplomski in enoviti magistrski študij za študijsko leto 2023/2024 za slovenske in EU državljane ter Slovence brez slovenskega državljanstva. 11.04.2023 08:54
Z aprilom 4-odstotno zvišanje plač zaposlenim v javnem sektorju S 1. aprilom 2023 se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za 4 odstotke. Gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja. 30.03.2023 14:38
Objavljen sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023.

28.03.2023 16:21
Sprejeta Strategija internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030 Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030, ki se posveča ključnim vidikom krepitve visokošolskega in znanstvenoraziskovalnega mednarodnega sodelovanja. 24.03.2023 15:17
Sedem šol prejelo status evropske »digitalne šole« za odličnost pri digitalnem poučevanju in učenju

Sedem slovenskih osnovnih in srednjih šol je prejelo prestižni status evropske »digitalne šole« za njihove izjemne prispevke pri digitalnem poučevanju in učenju. Z nagrado se želi spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami.

24.03.2023 15:11
Stavkovni sporazum med vlado in sindikatom SVIZ Na pogajanjih med vladno in sindikalno pogajalsko skupino je bil dosežen dogovor o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki je bil parafiran 8. marca 2023. 10.03.2023 09:04