c S
V SREDIŠČU
Sprejeta novela zakona o štipendiranju Poslanke in poslanci so 24. novembra sprejeli novelo Zakona o štipendiranju (novela zakona), ki začne veljati s šolskim letom 2024/2025. Novela dijakom in študentom ob izpolnjevanju določenih pogojev omogoča istočasno prejemanja državne in Zoisove štipendije, določa pa tudi korekcijo zakonodaje, da štipendisti od 1. januarja 2024 ne bodo prejeli nižjih nakazil štipendij. 28.11.2023 09:26
Izteka se rok za prijavo v ŠOLSKO SHEMO za naslednje šolsko leto 2024/2025 Vse šole, ki se še niso prijavile, pozivajo, da to storijo z vložitvijo vloge za odobritev vlagatelja za pomoč šoli, najkasneje do vključno 1. decembra 2023. 27.11.2023 00:00
Javna predstavitev mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji

Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 4. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila bralna pismenost v Sloveniji.

17.11.2023 16:17
Javna predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 3. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila vrtci in razvoj predšolske vzgoje v Sloveniji. 07.11.2023 10:45
V šolske klopi prihaja interdisciplinarni pilotni program Šola odprte kohezije

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj in Kulturno izobraževalno društvo PiNA sta začela izvajati pilotni projekt Šola odprte kohezije, v katerega je vključenih osem srednjih šol iz različnih slovenskih regij. Gre za inovativen interdisciplinarni izobraževalni program, ki združuje državljansko vzgojo, pridobivanje digitalnih in statističnih veščin ter podatkovno novinarstvo s kompetencami.

06.11.2023 15:09
Šola v naravi in plačilo nadur strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi – da ali ne Šola v naravi pomeni vsako organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno več dni ter se izvaja izven prostora šole (tudi raziskovalni tabori in podobno). S specifično organizacijo dela šola v naravi uresničuje predvsem program, katerega cilji, dejavnosti in vsebine iz več učnih načrtov so vezani na drugačno izvedbo (npr. terensko delo, projektne naloge, športne dejavnosti) in  za katerega je zlasti pomembno medpredmetno povezovanje in prepletanje znanja različnih predmetnih področij ter vpetost v naravni in družbeni prostor, tj. povezava z okoljem, v katerem šola v naravi poteka. Izvajanje posamezne šole v naravi se opredeli v letnem delovnem načrtu. 23.10.2023 11:03
Ob svetovnem dnevu učiteljev 2023 5. oktober je posvečen učiteljem, vzgojiteljem, predavateljem in vsem drugim pedagoškim delavcem, ki opravljajo neposredno vzgojno-izobraževalno delo. Vsi pomembno zaznamujejo življenje prav vsakega od nas. 05.10.2023 00:00
Poslanica ministra dr. Igorja Papiča ob začetku študijskega leta 2023/2024 V ponedeljek se začenja novo študijsko leto. Ob tej priložnosti je minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije v posebni poslanici vsem študentkam in študentom zaželel uspešno študijsko leto. 02.10.2023 10:20
Študijsko leto 2023/2024 v številkah Z oktobrom se začenja novo študijsko leto. Na visokošolske zavode v Sloveniji je po prvih ocenah vpisanih okoli 65.180 študentov, od tega 14.270 študentk in študentov, prvič vpisanih v 1. letnik prve stopnje. 02.10.2023 10:19
Od 22. do 25. septembra do 12h poteka rok za zapolnitev prostih vpisnih mest v študijskem letu 23/24 Do 25. septembra 2023 do 12. ure je odprt rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest v sklopu Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024, ki jih razpisujejo Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. 22.09.2023 15:28
Pričenja se Nacionalni mesec skupnega branja 2023 Med 8. septembrom in 8. oktobrom se odvija letošnji Nacionalni mesec skupnega branja, tokrat še bogatejši z dogodki in dejavnostmi, ki prispevajo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture doma, v zamejstvu in po svetu. 08.09.2023 12:53
Izbor izvajalca za pripravo analize stanja Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju Na junija objavljeno javno povabilo za pripravo analize stanja z naslovom Institucionalna samoevalvacija v vzgoji in izobraževanju sta v roku prispeli dve ustrezni prijavi. Komisija je prijave ocenila in za izvajalko izbrala Univerzo v Ljubljani (Pedagoška in Filozofska fakulteta) - doc. dr. Vesna Podgornik. 06.09.2023 09:58
Nacionalno preverjanje znanja v šolskem letu 2023/2024 Seznam osnovnih šol, v katerih se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja iz določenega tretjega predmeta v šolskem letu 2023/2024. 01.09.2023 09:22
V Državnem zboru sprejet Zakon o interventnih ukrepih V Državnem zboru je bil sprejet predlog Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov. Začasni ukrepi s področja digitalne preobrazbe, namenjeni prizadetim v poplavah, ki so vključeni v danes sprejeti zakon, so: omogočena video identifikacija, brezplačna uporaba sistema HKOM, zagotovitev računalniške opreme občinam in šolam in vzpostavitev številke 114. 01.09.2023 09:18
Ministrova poslanica ob pričetku novega šolskega leta Nagovor ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde pred pričetkom novega šolskega leta 2023/2024. 31.08.2023 12:13
Živahna razprava o izzivih poklicnega in strokovnega izobraževanja V torek, 22. avgusta 2023, je v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje potekala 11. seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 2033. Osrednja tema srečanja je bilo poklicno in strokovno izobraževanje. 25.08.2023 14:57
Sprejeta strategija in akcijski načrt za ozelenitev izobraževalne in raziskovalne infrastrukture Vlada Republike Slovenije je sprejela Strategijo in akcijski načrt za ozelenitev javne izobraževalne in raziskovalne infrastrukture v Sloveniji do leta 2030. Sprejetje strategije predstavlja izpolnitev mejnika v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. 23.08.2023 14:29
Usmeritve glede možnosti vpisa študentov v študijskem letu 2023/24 zaradi izrednih razmer Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je višjim strokovnim šolam poslalo usmeritve glede naknadnega vpisa v študijskem letu 2023/2024. 11.08.2023 09:36