c S
DNEVNE NOVICE
Objavljen razpis za subvencionirano bivanje študentov za študijsko leto 2023/2024

Prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja se na spletnem portalu eVŠ lahko odda od 1. julija 2023.

02.06.2023 08:21
Objavljen razpis za subvencionirano bivanje v študentskem domu Objavljen je javni razpis za subvencionirano bivanje višješolskih in visokošolskih študentov v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024. Študentje lahko prošnjo na spletnem portalu eVŠ oddajo od 1. julija dalje. 02.06.2023 08:20
Informativni dan za sofinanciranje krepitve digitalnih kompetenc otrok in mladine

Informativni dan za Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki bo 9. junija od 10:00, pa vse do 12:00.

02.06.2023 08:18
Delavnice za otroke in mladostnike o trgovini z ljudmi

Tudi v letu 2023 po vsej Sloveniji izvajamo preventivne delavnice za otroke in mladostnike, s katerimi želimo čim širši krog javnosti ozaveščati o trgovini z ljudmi.

01.06.2023 08:08
52. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na seji med drugim določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. Vlada je sprejela tudi Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028.

01.06.2023 08:00
Kako ravnati s telefoni v šolah? Pametni telefoni zavirajo razvoj možganov pri otrocih. Pretirana uporaba zaslonov povzroča zasvojenost. Kaj lahko proti temu stori država? Kaj če bi prepovedali telefone v šolah in omogočili mladim vsaj takrat malo oddiha od naprav? 31.05.2023 11:20
Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim soglašala s predlogi amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru, uvrstila nov projekt spodbujanja inovacij v izobraževanju in sprejela odgovor v zvezi z zaključki posveta "Vplivi populacije velikih zveri na kmetijstvo, podeželje in krajino", ki je bil v Državnem svetu

31.05.2023 07:28
Visokošolski sindikat nadaljuje stavko, ki jo minister Papič označuje za nepotrebno Visokošolski sindikat Slovenije bo danes stavkal na vseh treh javnih univerzah. Odpadel bo pedagoški proces, vključno z napovedanimi izpiti. Zahtevajo odpravo plačnih nesorazmerij, opozoriti pa želijo tudi na škodljivost novele zakona o visokem šolstvu. 30.05.2023 13:44
"Vzgoja in izobraževanje sta na prelomni točki" Slovensko šolstvo je na prelomni točki, če se k reševanju ne bo pristopilo celostno, bo sledil kolaps sistema, so zatrdili na posvetu o aktualnih težavah vzgojno-izobraževalnega sistema. 30.05.2023 07:42
Objavljen Javni razpis za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev

Javni razpis je usmerjen v programe usposabljanj za otroke in mlade ter sofinanciranje aktivnosti na področjih, ki so razdeljeni v naslednje tri sklope:

29.05.2023 07:24
V torek stavka na vseh treh javnih univerzah V torek bo visokošolski sindikat nadaljeval stavko. Potekala bo na vseh treh javnih univerzah. Če bo potrebno, se bo nadaljevala 13. in 14. junija, pa tudi jeseni in v zimskem času. Moti jih po njihovem mnenju podcenjujoč odnos vlade. 29.05.2023 07:23
S pisnim izpitom iz angleščine začetek osrednjega dela splošne in poklicne mature Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se s pisnim izpitom iz angleščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. 29.05.2023 07:10
Ustanovljen Svet RS za otroke in družino

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino in vanj imenovala člane. Člane sveta je vlada imenovala za obdobje petih let na podlagi predloga ministra, pristojnega za družino.

26.05.2023 13:12
Podpis Izjave o usklajenosti s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije Marjana Kolar sta v prostorih ministrstva podpisala izjavo o usklajenosti.

25.05.2023 12:48
Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje

Znani so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, obštudijske športne dejavnosti ter statusnih pravic športnikov, vključenih v vzgojno izobraževalni sistem za leto 2023.

25.05.2023 07:37
Poziv vodstvom zasebnih osnovnih šol glede sofinanciranja učbeniških skladov

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vnovič objavlja poziv ravnateljicam in ravnateljem zasebnih osnovnih šol za sofinanciranje učbeniških skladov in upravljalcev učbeniških skladov v letu 2023.

24.05.2023 07:36
Šolski koledar: Po 9 dni jesenskega in prvomajskega oddiha ter 11 prostih božično-novoletnih dni Ministrstvo za šolstvo je - malce pozneje kot sicer - vendarle objavilo šolski koledar za prihajajoče šolsko leto. Pouk v osnovnih in srednjih šolah se bo začel v petek, 1. septembra, zimske počitnice se vračajo v ustaljene okvire. 23.05.2023 13:39
Omejitev vpisa letos na 70 šolah, izrazito povečano zanimanje za gradbenega in ekonomskega tehnika Vpis bo letos omejen na 70 srednjih šolah, a število prijavljenih bodočih dijakov število razpisanih mest presega le za peščico. Za vpis se je sicer prijavilo 22. 870 kandidatov, na voljo pa je 25. 428 razpisanih mest. 23.05.2023 13:37
S študentkami in študenti o izzivih digitalnega sveta dela

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru sta organizirala seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela, kjer so slovenske in tuje študentke in študentje razpravljali, kako varno in zdravo stopiti na poklicno pot.

23.05.2023 13:36
NPZ tudi v tretjem razredu, drugi tuji jezik od 7. razreda dalje? Predlog novele zakona o osnovni šoli uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za tretješolce, prvi tuji jezik v 1. razredu in drugi tuji jezik v zadnjem triletju. Izenačuje tudi učence, ki se šolajo doma, z učenci, ki obiskujejo šolo. 23.05.2023 07:55