c S
V SREDIŠČU
Znani rezultati mature v spomladanskem roku 2024 V prostorih Državnega izpitnega centra v Ljubljani so danes predstavili rezultate letos že 30. splošne mature in 23. poklicne mature. Rezultate je uvodoma predstavil minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda. 11.07.2024 12:16
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij Objavljamo najpogostejša vprašanja in odgovore glede štipendij. Z novim šolskim letom 2024/2025 bo dijakom ali študentom iz socialno šibkejšega okolja, ki dosegajo izjemne dosežke, omogočeno istočasno prejemanje državne in Zoisove štipendije. Predvideva se, da bo dodatnih prejemnikov državnih štipendij za šolsko leto 2024/2025 okoli 4000. 05.07.2024 09:52
Informacija o vpisu v srednje šole za šolsko leto 2024/2025

Za naslednje šolsko leto 2024/2025 je bilo v okviru prijavno – vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole pred začetkom prvega kroga izbirnega postopka na voljo 26.157 razpisanih prostih mest.

05.07.2024 07:59
Univerze izvajajo visokošolsko javno službo in niso nosilke javnih pooblastil Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo Up-505/19 z dne 9. 5. 2024 odločalo o pritožbi zoper sklep Vrhovnega sodišča. V jedru spora je bilo vprašanje, ali javne univerze, ko izvajajo visokošolsko javno službo, pri tem izvajajo tudi javna pooblastila in delujejo na oblasten način ali pa gre za interno delovanje, ki deluje po načelu avtonomije in zato ne spada v sodno pristojnost sodišč. 02.07.2024 11:45
Poslanica ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde ob koncu šolskega leta

Minister Felda ob koncu šolskega leta nagovarja učenke, učence, starše in vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju.

24.06.2024 10:42
Potrjene spremembe zakonov o gimnazijah, poklicnem in strokovnem izobraževanju ter glasbenih šolah Državni zbor Republike Slovenije je potrdil predloge novel zakonov, ki urejajo izobraževanje v gimnazijah, poklicno in strokovno izobraževanje ter glasbene šole. 21.06.2024 00:00
Osnovnošolec maltretira sošolce Osnovnošolec in še nekaj drugih sošolcev so žrtve ponavljajočih se nasilnih dejanj problematičnega sošolca (ki ima sicer status otroka s posebnimi potrebami). Dolgotrajna izpostavljenost verbalnemu in fizičnemu nasilju je pri žrtvi privedla do hude psihične stiske in zdravstvenih težav. Šola proti agresivnemu učencu ne ukrepa in ne zagotovi varnega okolja preostalim, pač pa se izgovarja na "načelno stališče o ničelni toleranci do nasilja" in žrtvam prepoveduje, da bi se pred napadi branile. Odziv šole je zgolj pošiljanje tako nasilneža kot njegovih žrtev na obravnavo k šolski svetovalni delavki. Šola problematičnemu učencu ne želi izreči naslednjega vzgojnega ukrepa, zaradi česar se njegova nasilna dejanja nadaljujejo, razmere v razredu pa se le poslabšujejo. 17.06.2024 08:00
Informacija o subvencioniranju šolnin strokovnih delavcev v prihodnjem študijskem letu V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2024/25. 17.06.2024 00:00
Brezplačni prevoz ob pouka prostih dnevih Varuha človekovih pravic (Varuh) je Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ) seznanil s problematiko plačila potnih stroškov osebi, ki je vključena v center za usposabljanje, delo in varstvo, saj naj bi prihajalo do neenake obravnave posameznikov v primerljivih položajih. 14.06.2024 00:00
Evropska sredstva za projekt Učne delavnice+ Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Učne delavnice+. Evropski socialni sklad plus bo za projekt prispeval dobrih šest milijonov evrov. 10.06.2024 13:26
Prihodnost inovacij: Vloga znanstveno-raziskovalne skupnosti in industrije Slovenska tiskovna agencija je v okviru projekta STAznanost pripravila okroglo mizo, na kateri so sodelovali državni sekretar dr. Jure Gašparič, direktorica Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost dr. Špela Stres, rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Gregor Majdič, direktor Kemijskega inštituta dr. Gregor Anderluh in soustanovitelj podjetja ReCatalyst dr. Matija Gatalo. 07.06.2024 09:47
Investicije v znanost, raziskave, visoko šolstvo in inovacije so naložba v razvoj družbe Vlada dr. Roberta Goloba obeležuje drugo obletnico delovanja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije se pri svojem delu osredotoča predvsem na kakovosten razvoj visokega šolstva, prenos znanja v prakso z namenom razvoja celotne družbe ter vzpostavitev spodbudnega okolja za raziskovanje in inoviranje. 31.05.2024 00:00
Vpis v srednje šole v šolskem letu 2024/2025 - dodatne razmestitve in omejitve vpisa Do 23. aprila 2024, ko je bil končan rok za prenos prijav, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 prijavilo 22.971 kandidatov. V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.936 kandidatov. 24.05.2024 15:15
Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je v sodelovanju s Pedagoškim inštitutom izdalo letak z naslovom Varovalni dejavniki za preprečevanje medvrstniškega nasilja. 14.05.2024 15:50
Realizacija in obračun povečane učne obveznosti v osnovni šoli Povečana in zmanjšana učna obveznost je urejena v 124. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa, da če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure. 22.04.2024 11:43
Odziv ministra za vzgojo in izobraževanje na grožnje z ekstremnim nasiljem v šolah po Sloveniji Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda se je na novinarski izjavi odzval na medijsko odmevne pojave groženj z ekstremnim nasiljem v šolah po Sloveniji. 09.04.2024 16:00
Povračilo stroškov za vstopnino prek potnega naloga

Učenci so bili na strokovni ekskurziji v Trstu in obiskali tudi grad Miramare. Vstopnino je za celo skupino poravnala učiteljica, ki jih je spremljala. Učiteljici je bil izdan potni nalog za službeno potovanje. Zdaj nas zanima, če lahko prek potnega naloga povrnemo stroške vstopnine za celotno skupino, za dokazilo pa imamo izdan račun z gotovinskim plačilom gradu Miramare.

09.04.2024 10:09
Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 Do 2. aprila 2024, roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025, se je na 26.066 razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 22.976 kandidatov. 08.04.2024 15:17
JR Razvojni projekt Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

MVI je skladno z NOO v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja objavil javni razpis, ki je bil 8. 3. 2024 objavljen v Uradnem listu.

05.04.2024 10:14
Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah

Predlog usklajuje poimenovanja izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice učencev do podaljšanja izobraževanja, določa nove predmete in ureja redakcijo posameznih določb.

05.04.2024 08:57