c S
V SREDIŠČU
Realizacija in obračun povečane učne obveznosti v osnovni šoli Povečana in zmanjšana učna obveznost je urejena v 124. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa, da če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure. 22.04.2024 11:43
Odziv ministra za vzgojo in izobraževanje na grožnje z ekstremnim nasiljem v šolah po Sloveniji Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda se je na novinarski izjavi odzval na medijsko odmevne pojave groženj z ekstremnim nasiljem v šolah po Sloveniji. 09.04.2024 16:00
Povračilo stroškov za vstopnino prek potnega naloga

Učenci so bili na strokovni ekskurziji v Trstu in obiskali tudi grad Miramare. Vstopnino je za celo skupino poravnala učiteljica, ki jih je spremljala. Učiteljici je bil izdan potni nalog za službeno potovanje. Zdaj nas zanima, če lahko prek potnega naloga povrnemo stroške vstopnine za celotno skupino, za dokazilo pa imamo izdan račun z gotovinskim plačilom gradu Miramare.

09.04.2024 10:09
Informacija o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2024/2025 Do 2. aprila 2024, roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2024/2025, se je na 26.066 razpisanih prostih mest prijavilo skupaj 22.976 kandidatov. 08.04.2024 15:17
JR Razvojni projekt Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

MVI je skladno z NOO v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja objavil javni razpis, ki je bil 8. 3. 2024 objavljen v Uradnem listu.

05.04.2024 10:14
Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah

Predlog usklajuje poimenovanja izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice učencev do podaljšanja izobraževanja, določa nove predmete in ureja redakcijo posameznih določb.

05.04.2024 08:57
Javni poziv za dodelitev računalniške opreme v izposojo bo objavljen v sredini aprila 2024 26. 3. 2024 je bila v Državnem zboru sprejeta ena izmed ključnih pravnih podlag za objavo javnega poziva za dodelitev računalniške opreme v izposojo v letih 2024 in 2025. V prvem javnem pozivu so upravičenci do izposoje opreme prejemniki otroškega dodatka, uvrščeni v prvi dohodkovni razred, ki imajo hkrati vsaj enega otroka vključenega v osnovnošolsko izobraževanje. Javni poziv bo predvidoma objavljen v sredini aprila 2024. 02.04.2024 00:00
Po javni predstavitvi mnenj o osnutku nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja v Državnem zboru V petek, 15. marca 2024, je v Državnem zboru potekala javna predstavitev mnenj o osnutku predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033. Javno predstavitev mnenj je organiziral Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost in mladino. 20.03.2024 13:34
Novela Zakona o osnovni šoli ne ukinja dopolnilnega pouka

Po tem, ko je bila novela Zakona o osnovni šoli objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije smo v medijih zasledili pomisleke in namigovanja, da prenovljeni koncept razširjenega programa ukinja pomoč, ki so jo bili učenci zdaj deležni v okviru dopolnilnega pouka. Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje pojasnjujemo, da gre za napačno interpretacijo.

06.03.2024 11:44
ZRSŠ: Zbirka gradiv za podporo otrokom in mladostnikom z duševnimi stiskami ZRSŠ je v sodelovanju s strokovnjakinjami za duševno zdravje izdal dodatna gradiva za vzgojitelje, učitelje in strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih v podporo pri delu z otroki in mladostniki, ki se soočajo z duševnimi stiskami. 04.03.2024 14:32
Razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25

V Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so v petek, 23. februarja 2024, objavili Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2024/25.

26.02.2024 10:21
Državni zbor Republike Slovenije sprejel novelo Zakona o osnovni šoli Poslanci so s 46 glasovi za in 24 glasovi proti sprejeli novelo Zakona o osnovni šoli. Ta prinaša številne novosti tako na področju učenja tujih jezikov, nacionalnega preverjanja znanja, razširjenega programa, izobraževanja na domu, izobraževanja učencev s posebnimi potrebami in izobraževanja učencev, katerih materni jezik ni slovenščina. 23.02.2024 09:29
Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli Vlada Republike Slovenije je na 191. dopisni seji Vlade Republike Slovenije določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli za tretjo obravnavo v Državnem zboru. 20.02.2024 09:19
Prihajajoči konec tedna v znamenju informativnih dni na srednjih in višjih strokovnih šolah V petek, 16. februarja in v soboto, 17. februarja 2024 bosta na vseh slovenskih srednjih šolah in višjih strokovnih šolah potekala informativna dneva, v okviru katerih se bodo bodoči dijaki oziroma študenti lahko seznanili z različnimi programi. V istih terminih se bosta informativna dneva odvijala tudi v dijaških domovih. 14.02.2024 16:54
Objavljen je osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033

Strokovna delovna skupina pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca z ljubljanske Pedagoške fakultete je pripravila osnutek predloga Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

06.02.2024 16:11
Objavljen je razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu 2024/2025 Razpisana so mesta na javnih višjih strokovnih šolah in višjih strokovnih šolah s koncesijo. 01.02.2024 09:51
Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo Razpis za vpis novincev v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2024/2025. 16.01.2024 16:46
Vodenje evidence delovnega časa za učitelje Učitelji imajo na podlagi Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: KPVIZ) neenakomerno razporejen delovni čas. V 44. a členu KPVIZ je določeno, da se pri neenakomerni razporeditvi delovnega časa učitelja upošteva njegov polni delovni čas kot povprečna delovna obveznost v 12 mesecih tekočega šolskega leta, to je od 1. septembra v tekočem koledarskem letu do 31. avgusta v naslednjem koledarskem letu. Neenakomerna razporeditev delovnega časa pomeni, da bo učitelj zato, ker v določenem obdobju opravi delovno obveznost, ki je večja od povprečne 40-urne tedenske delovne obveznosti, v drugem obdobju opravil sorazmerno manjšo delovno obveznost. Delavec, ki ima delovni čas neenakomerno razporejen, lahko dnevno opravi največ 13 ur dela (11 ur počitka v 24 urah), tedenska omejitev pa je 56 ur. Tako opravljene ure se morajo do konca referenčnega obdobja izravnati. Če po koncu referenčnega obdobja ostanejo ure neizravnane, predstavljajo te ure delo preko polnega delovnega časa (nadure) in jih je treba izplačati. 08.01.2024 12:00
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju V četrtek, 21. decembra 2023, je v prostorih Ministrstva za vzgojo in izobraževanje potekala 18. seja Delovne skupine za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 2033. Osrednja tema seje je bila ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v sistemu vzgoje in izobraževanja. 08.01.2024 00:00
eVodnik za ozelenitev visokega šolstva Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo ter ob strokovni podpori evropske skupnosti znanja in inovacij pripravilo eVodnik za ozelenitev visokega šolstva. 20.12.2023 16:03