c S
V SREDIŠČU
Stavkovni sporazum med vlado in sindikatom SVIZ Na pogajanjih med vladno in sindikalno pogajalsko skupino je bil dosežen dogovor o razrešitvi stavkovnih zahtev, ki je bil parafiran 8. marca 2023. 10.03.2023 09:04
Zavod za zaposlovanje je objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame« Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na spletni strani objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«. 07.03.2023 16:26
Inštrumenti v podporo mladim na področju področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti Objavljen je seznam ključnih inštrumentov v podporo mladim na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. 27.02.2023 00:00
Evropska komisija: Javni posvet na temo učne mobilnosti Vabljeni, da se aktivno vključite v javni posvet na temo učne mobilnosti v prihodnje (Learning opportunities (learning mobility) abroad in Europe for everyone), ki ga je pripravila Evropska komisija med 8. 2. in 3. 5. 2023. 24.02.2023 00:00
Objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov V petek, 10. 2. 2023, je bil v Uradnem listu RS in na spletni strani ministrstva objavljen Javni razpis za dodelitev štipendij študentom pedagoških študijskih programov v študijskem letu 2023/24. 13.02.2023 00:00
Dolžina šolskih počitnic v Sloveniji in drugod v Evropi Koledarsko leto se izteka, bližajo se novoletne šolske počitnice – tik pred koncem leta bodo šole za teden dni zaprle vrata. Kako pa počitnice potekajo drugod v Evropi? 09.02.2023 08:53
Vrednosti točke za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov za leto 2023 Minister, pristojen za izobraževanje, je januarja letos sprejel sklep, v katerem so za leto 2023 določene tako vrednosti točke za vrednotenje materialnih stroškov ter stroškov oskrbe otrok in mladostnikov kot dinamika nakazil sredstev za kritje teh stroškov. Zaradi rasti cen so vrednosti točke za osnovne šole in zavode v primerjavi z lanskim letom opazno višje. 03.02.2023 00:00
Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2023/2024 Za študijsko leto 2023/2024 bo na voljo skupaj 19.792 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, in sicer 16.643 mest za državljane Republike Slovenije in državljane držav članic Evropske unije (EU), 992 mest za Slovence brez slovenskega državljanstva in 2157 mest za tujce, ki prihajajo iz držav, ki niso članice EU. 02.02.2023 14:12
Za del šolark in šolarjev ter dijakinj in dijakov se začenjajo zimske počitnice V ponedeljek, 30. januarja, se bodo začele zimske počitnice za učenke in učence ter dijakinje in dijake z območja Jugovzhodne Slovenije - Koroške, Podravske, Pomurske, Savinjske in Posavske statistične regije. 27.01.2023 09:56
Dr. Felda prisegel kot minister za vzgojo in izobraževanje Dr. Darjo Felda je v Državnem zboru prisegel kot minister za vzgojo in izobraževanje. 24.01.2023 09:59
Z reorganizacijo bo vlada svoje naloge izvajala še uspešnejše Z današnjo prisego ministric in ministrov v Državnem zboru Republike Slovenije se začenja novo obdobje v mandatu vlade dr. Roberta Goloba. Vzpostavitev učinkovite organizacijske strukture ministrstev bo zagotavljala večjo operativnost in še uspešnejše izvajanje nalog vlade na podlagi zavez iz koalicijskega dogovora. 24.01.2023 07:14
Izdane odločbe za povračilo stroškov za Tradicionalni slovenski zajtrk 2022 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odpremila 492 odločb v zadevi povračila stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2022, v skupni višini 169.402,32 evra. 19.01.2023 14:09
Dopolnjena sistemizacija računovodsko-administrativnih delovnih mest Minister za izobraževanje, znanost in šport je ob koncu leta 2022 sprejel nove pravilnike o spremembah pravilnikov o normativih in standardih za izvajanje programov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, ki dopolnjujejo sistemizacijo računovodsko-administrativnih delovnih mest. 10.01.2023 14:26
Moja odgovornost ni minimalna! Pred napovedanim protestnim shodom zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki ga je na svoji konstitutivni seji sredi decembra lani v sklepu potrdil glavni odbor, so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 4. januarja 2023, pripravili novinarsko konferenco. 05.01.2023 12:08
Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti V zbirki Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju na spletišču Zavoda RS za šolstvo je objavljena nova publikacija z naslovom Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti učencev in učenk na podlagi podatkov mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA. 30.12.2022 09:13
Imenovana Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 Ministrstvo je 7. novembra letos javno pozvalo strokovnjake in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana oziroma članico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033. 16.12.2022 15:48
Subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Danes je v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2022/23.

02.12.2022 12:20
Ta veseli dan KuLTuRe 2022 Slovenski šolski muzej bo na Ta veseli dan kulture, v soboto, 3. 12. 2022 odprt od 10.00–18.00. 01.12.2022 14:32
Sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) Državni zbor je na seji, 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA ). 28.11.2022 00:00