c S

Pravna literatura

Strokovni članki iz področja vzgoje, izobraževanja in delovnih razmerij

Zakaj je strokovna literatura ključnega pomena

 

Seznanjenost z zakoni in predpisi je temelj za poznavanje pravic in obveznosti v pravnem okolju, vendar to še ni zagotovilo za pravilno uporabo. Pogosto so zakonodajne vsebine preveč splošne, mogoče tudi nejasne ali celo protislovne.

V takšnih primerih so zelo koristna mnenja strokovnjakov, ki tovrstne zakonodajne vsebine razlagajo na razumljivejši način. Najpogosteje se takšne razlage pojavljajo v obliki pravnih člankov, v katerih pravni teoretiki ali strokovnjaki iz prakse pojasnjujejo posamezne zakonske norme ali dileme na razumljivejši in preglednejši način.

Na portalu EDUS-INFO imate na voljo več kot 10.000 pravnih člankov, ki zaobjemajo vsa bistvena zakonodajna področja. Avtorji člankov so sodniki, odvetniki, profesorji in drugi pravni strokovnjaki.


Prijavi se ali