c S

Zakonodaja in sodna praksa

Pravne vsebine predstavljene na pregleden in enostaven način

Zakaj izbrati portal EDUS-INFO?

 

Področje vzgoje in izobraževanja je podvrženo zelo natančni zakonodajni regulaciji, saj se v večji meri nanaša na najranljivejše skupine posameznikov - otroke in mladostnike. Zato je za vse vzgojno-izobraževalne ustanove ključnega pomena, da je njihovo delovanje usklajeno z zakonodajo. To pa posledično pomeni, da morajo biti izvajalci ves čas seznanjeni s svojimi zakonskimi pravicami in obveznostmi. Samo v letu 2020 je bilo na področju vzgoje in izobraževanja sprejetih 14 novih in 43 spremenjenih predpisov.

Ni pa področje vzgoje in izobraževanja edino zakonodajno področje, ki ga morajo zaposleni v vzgojno-izobraževalnih ustanovah poznati in spremljati. Zelo pomembna so tudi področja delovnega prava, javnih financ, obligacijskega prava itn.

Natančno spremljanje zakonodaje predstavlja velik zalogaj že za pravne strokovnjake, kaj šele za druge udeležence, ki jim pravo ni primarno delovno področje.

Spreminjanje zakonodaje pa ni edina težava, tudi sam obseg zakonodajnih vsebin s tega področja je zelo obširen in brez pravega orodja izredno nepregleden.

Portal EDUS-INFO vam zelo poenostavi spremljanje zakonodajnih sprememb, saj omogoča dnevno obveščanje o vseh spremembah, ki vas zanimajo v povezavi z vašim delom. Hkrati pa nudi enostaven pregled celotne zakonodaje, vseh sprememb in poveznih vsebin (sodnih odločb, strokovnih člankov itd.).


Prijavi se ali