c S
V SREDIŠČU
Subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Danes je v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljen Javni razpis študijskih pomoči za subvencioniranje šolnin za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v študijskem letu 2022/23.

02.12.2022 12:20
Ta veseli dan KuLTuRe 2022 Slovenski šolski muzej bo na Ta veseli dan kulture, v soboto, 3. 12. 2022 odprt od 10.00–18.00. 01.12.2022 14:32
Sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) Državni zbor je na seji, 28. 11. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA ). 28.11.2022 00:00
Vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri splošni maturi 2022/23 Na spletni strani Državnega izpitnega centra je objavljeno vabilo k zunanjemu ocenjevanju pri splošni maturi 2022/2023. 26.11.2022 00:00
Donacije dohodnine šolskemu skladu in skladu vrtca Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in 142. člena Zakona o dohodnini so šolski skladi oziroma skladi vrtcev uvrščeni na seznam upravičencev do donacij za leto 2022. 21.11.2022 11:08
Svetovni dan otrok 2022: duševno zdravje otrok in mladih 20. novembra 2022 obeležujemo svetovni dan otrok in 33 let od sprejema Konvencije o otrokovih pravicah. V Sloveniji je tudi letos v ospredju duševno zdravje otrok in mladih, zato otroci s preprostim vprašanjem, kako se počutiš, cel teden odpirajo pogovore o čustvih in pozivajo k iskanju pomoči v stiski. Za en dan pa bodo prevzeli tudi Državni zbor in nekatera ministrstva ter pozvali k sistemskim spremembam na področju duševnega zdravja. 18.11.2022 13:42
Tradicionalni slovenski zajtrk tudi letos v vrtcih in šolah Danes je potekal Zajtrk z novinarji pred dnevom slovenske hrane, 18. novembrom, ko po šolah in vrtcih ter drugih institucijah okušajo Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ). Projekt krepi zavedanje o pomenu in prednostih lokalno pridelane hrane ter oblikovanju zdravih prehranskih navad. 14.11.2022 14:08
10. novembra je svetovni dan znanosti za mir in razvoj Svetovni dan znanosti za mir in razvoj poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih. 10.11.2022 15:43
Prilagoditve mature 2023 Zaradi razmer v preteklih letih je bila tudi letos sprejeta odločitev o nekaterih prilagoditvah splošne in poklicne mature v šolskem letu 2022/2023. 28.10.2022 14:56
Državni zbor sprejel novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so sprejeli Zakon o spremembah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katerim se dopolnjuje karierni razvoj strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja. 28.10.2022 01:52
Vzpostavljen spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke

Na spletnem mestu GOV.SI je zaživel spletni kalkulator za izračun draginjskega dodatka za otroke. Namen kalkulatorja je, da si družine upravičene do otroškega dodatka izračunajo, v kolikšni višini jim pripada draginjski dodatek za otroka. Slednjega je Vlada poleg energetskega dodatka sprejela s ciljem, da se v času draginje pomaga družinam upravičenim do otroškega dodatka.

28.10.2022 00:00
Ukrepi na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 - pojasnilo MJU je izdal pojasnilo v zvezi z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (v nadaljevanju: Dogovor), ki je  bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 136/22, dne 25. 10. 2022. Prav tako so bili v isti številki uradnega lista objavljeni aneksi h kolektivnim pogodbam, ki so bili sklenjeni za realizacijo Dogovora in so navedeni v nadaljevanju. 28.10.2022 00:00
Predhodno mnenje sindikata pri sprejemanju splošnih aktov delodajalca Ravnateljica osnovne šole je sprejela pravilnik o dopolnjevanju delovne obveznosti strokovnih delavcev šole in pravilnik o evidenci izrabe delovnega časa. Pred njunim sprejemom pa ju ni posredovala v mnenje sindikatu te šole. Ali je ravnateljica ravnala pravilno? Kaj lahko stori sindikalni zaupnik sindikata šole, če njeno ravnanje ni bilo pravilno? 14.10.2022 00:00
Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju Poslanke in poslanci Državnega zbora Republike Slovenije so soglasno sprejeli Zakon o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, ki prinaša dodatne ukrepe za blažitev draginje. 06.10.2022 18:09
Ob svetovnem dnevu učiteljev V Sloveniji več kot 50 tisoč učiteljic in učiteljev dnevno prihaja v stik s skoraj pol milijona udeležencev izobraževanja na celotni vertikali od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževanja. 05.10.2022 00:00
Kljub zaščiti avtorjev ne obremenjujemo izobraževalnega procesa Državni zbor je danes sprejel noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-I) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP-A). Z novelama Slovenija prenaša določbe dveh evropskih direktiv v slovenski pravni red. Na gospodarskem ministrstvu poudarjajo, da s spremembami zagotavljajo višjo varstvo avtorskih pravic, obenem pa ne omejujejo uporabe gradiv v izobraževalne namene. 29.09.2022 14:19
Mesec znanosti 2022 V letu 2022 se Mesec znanosti vrača v svoji bolj uveljavljeni podobi. Od konca septembra do konca decembra se bodo zvrstili številni dogodki na različnih področjih znanosti in znanstvene politike. Med njimi bodo tudi nekatere novosti kot so Dan odprte znanosti 2022 in dan odprtih vrat slovenskih superračunalnikov ter uveljavljeni dogodki kot je podelitev nacionalnih nagrad na področju znanosti in inovacij, delavnice od duševnem zdravju raziskovalcev Mlade akademije in letni posvet raziskovalcev v tujini, ki ga organizira društvo VTIS. 23.09.2022 00:00
Minister dr. Papič predstavil predlog Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju lada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju za šolsko leto 2022/2023 in ga poslala v obravnavo po nujnem postopku Državnemu zboru Republike Slovenije. 22.09.2022 16:43
Konec brezplačne uporabe avtorskih del pri pouku? Dne 21. 9. 2022 ob 14h bo Odbor Državnega zbora za gospodarstvo odločal o noveli Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP), s katero se v naš pravni sistem implementira tudi Direktiva EU o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu. 19.09.2022 00:00
Delovanje Sveta zavoda vrtca v primeru odsotnosti člana sveta delavcev

Predstavnica v Svetu zavoda vrtca odhaja na porodniški dopust. Zanima nas, ali moramo kot javna ustanova za čas porodniške zaposliti novega predstavnika, ki bo deloval v Svetu ali ne.

05.09.2022 00:00