c S

Zavod za zaposlovanje je objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«

07.03.2023 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je na spletni strani objavil Javno povabilo za delodajalce za izvedbo programa »Priložnost zame«.

Program bo omogočil vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb v subvencionirano zaposlitev za neprekinjeno obdobje vsaj 12 mesecev ali za nedoločen čas s pomočjo subvencije za zaposlitev.

Program »Priložnost zame« je namenjen spodbujanju prehoda dolgotrajno brezposelnih oseb v zaposlitev, izboljšanju njihovih zaposlitvenih možnosti ter pridobitvi dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc. Ciljna skupina programa so osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih oseb dve leti ali več. Prednost pri vključevanju bodo imele osebe, ki so starejše od 50 let in osebe, ki prejemajo denarno socialno pomoč.

Vključene osebe se bodo v prvih štirih mesecih subvencionirane zaposlitve z namenom pridobitve dodatnih znanj, spretnosti in kompetenc 20 pedagoških ur interno in/ali zunanje usposabljale ali izobraževale. Zaželena je  pridobitev znanj s področij trajnostnega razvoja družbe oziroma zelenega gospodarstva, pravic in obveznosti delavcev v delovnem razmerju, digitalnih kompetenc ter drugih vsebin. V tem obdobju bodo delodajalci morali vključeni osebi kot pomoč pri uvajanju v samostojno delo na delovnem mestu zagotavljati mentorja.

Subvencijo za zaposlitev, ki znaša 700 evrov za vsak mesec zaposlitve osebe s polnim delovnim časom, bo Zavod RS za zaposlovanje izplačeval 12 mesecev. V zaposlitev s pomočjo subvencije načrtujejo vključiti okvirno 420 dolgotrajno brezposelnih oseb iz vse Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je za program »Priložnost zame« za obdobje 2023–2024 zagotovilo sredstva iz proračuna Republike Slovenije v višini 3,5 milijona evrov.

Delodajalci lahko oddajo ponudbe na javno povabilo od vključno 8. marca 2023 do vključno 31. julija 2023 oziroma do razdelitve sredstev.


Vir: ZRSZ, 6. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.