c S

Z novelo Zakona o visokem šolstvu k odpravi ugotovljenih neustavnosti obstoječega zakona

12.05.2023 Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji določila besedilo novele Zakona o visokem šolstvu in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. Skrajšan postopek je z namenom čimprejšnje odprave ugotovljene neustavnosti, glede na odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Zakona o visokem šolstvu v delu določitve javne službe in statusno pravne ureditve razmerij med univerzo in njenimi članicami.

Predlog novele Zakona o visokem šolstvu primarno rešuje ureditev pravnega statusa članic univerz, in sicer tako, da je pravna oseba univerza, članice univerz pa so notranje organizacijske enote, ki nimajo pravne subjektivitete, ter ureditev javne službe v visokem šolstvu, ki obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti, izvajajo pa jo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.Vsebuje pa tudi druge manjše predloge sprememb oziroma rešitev vezanih na: - vzpostavitev pravnih podlag za elektronsko poslovanje in vodenje digitalnih evidenc v visokem šolstvu, - položaj visokošolskih učiteljev, izvoljenih v funkcijo dekana članice, - dostop do visokošolskega izobraževanja tujim državljanom, ki v Republiki Sloveniji zaključijo srednješolsko izobraževanje, - dostop do subvencioniranega bivanja tujim državljanom in državljanom držav članic EU, ki so v Republiki Sloveniji sami oziroma so njihovi starši rezidenti za davčne namene.Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, 11. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.