c S

Z aprilom 4-odstotno zvišanje plač zaposlenim v javnem sektorju

30.03.2023 S 1. aprilom 2023 se bodo zaposlenim v javnem sektorju plače zvišale za en plačni razred oziroma za 4 odstotke. Gre za prvi korak k dogovorjeni in nujni odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, h kateri so se v oktobrskem dogovoru med drugim zavezali vlada in sindikati javnega sektorja.

Po oktobrski uskladitvi vrednosti plačnih razredov za 4,5 odstotka, s čimer je vlada želela ublažiti vpliv draginje oziroma inflacije, je aprilsko štiriodstotno zvišanje plač že drugo v nekaj več kot pol leta.

Z dvigom, ki ga bodo zaposleni prvič občutili ob izplačilu aprilskih plač v maju, se začenja prenova plačnega sistema. Ta je sestavljena iz odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, ki so jih povzročili posamezni parcialnih posegi v preteklosti, ter iz oblikovanja novega zakona, ki bo ustrezneje naslovil specifike dejavnosti, vzpostavil primerjave med primerljivimi poklicnimi skupinami ter enako plačilo na primerljivem delovnem mestu.

Spomnimo: Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki so ga Vlada in sindikati javnega sektorja podpisali oktobra 2022, je zaposlenim v javnem sektorju prinesel dvig plač, višje nadomestilo za malico, za tiste na delovnih mestih do vključno 50. plačnega razreda pa še poračun regresa za letni dopust, in sicer v različnih zneskih, odvisno od plačnega razreda.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.