c S

Sedem šol prejelo status evropske »digitalne šole« za odličnost pri digitalnem poučevanju in učenju

24.03.2023

Sedem slovenskih osnovnih in srednjih šol je prejelo prestižni status evropske »digitalne šole« za njihove izjemne prispevke pri digitalnem poučevanju in učenju. Z nagrado se želi spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami.

Nagrada »digitalne šole« (angleško Digital Schools Award Europe), ki jo v projektu podpirajo partnerji iz industrije, ministrstvo ter izobraževalni partnerji, želi spodbujati digitalno učenje in opremiti učence z naprednimi digitalnimi veščinami.

Da bi prejele nagrado, morajo šole dokazati celovit pristop k digitalizaciji izobraževanja in šolsko digitalno strategijo, predložiti dokaze, kako digitalna tehnologija izboljšuje učenje, in zavezanost stalnemu strokovnemu razvoju učiteljev. Tokratna podelitev je bila že tretja za odlične slovenske šole. Oktobra 2021 je priznanje prejelo prvih pet šol, nato v marcu 2022 še 14 šol. Tako je program v obdobju treh let je izpostavil inovativne in sodelovalne pristope k vključevanju digitalne tehnologije v poučevanje in učenje, kar je navdihnilo druge šole, da sledijo temu.

'Digital Schools Awards Europe' in 'SELFIE Digital Schools Academy'

Projekt evropskega programa Erasmus+, naslednik pilotnega programa SELFIE, 'Priznanje digitalna šola' so v slovenskem prostoru v sodelovanju s partnerji iz Irske, Srbije in Litve razvijali raziskovalci iz Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze iz Maribora. 'SELFIE Digital Schools Academy' je temeljil na sodelovanju med mentorskimi šolami (prejemnice priznanja v prvem pilotnem programu) in kritičnimi prijatelji, ki so pregledali in evalvirali oddane utemeljitve, dokazila, šolski razvoj in načrtovane smernice.

Digital Schools Awards Europe je bil ustanovljen v petih evropskih državah, dodatnih pet držav pa bo pilotno izvajalo program leta 2023.

Na podelitvi nagrad, ki je potekala na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, je priznanje prejelo sedem osnovnih in srednjih šol:

  • Osnovna šola Lesično
  • Osnovna šola Blanca
  • Osnovna šola Brežice
  • Osnovna šola Rada Robiča Limbuš
  • Osnovna šola Beltinci
  • Strokovna gimnazija Šolski center Kranj
  • Strokovno izobraževalni center Brežice

Te šole so sodelovale v omenjeni novi pobudi Akademija digitalnih šol SELFIE (angleško SELFIE Digital Schools Academy), katere cilj je podpreti trajnostne prakse digitalnega izobraževanja v evropskih šolah. Akademija nudi šolam, ki so uporabile evropsko orodje za samorefleksijo SELFIE, mentorsko podporo za digitalno izobraževanje in vire strokovnega razvoja, s poudarkom na temah, kot so vodenje, sodelovanje, infrastruktura, poklicni razvoj, poučevanje in učenje, ocenjevanje, digitalne kompetence študentov, izobraževanje STEAM (angleško Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics), in učenje na daljavo.

Akademija digitalnih šol SELFIE bo odprta za vse šole od septembra 2023. Program bo pomagal spodbujati socialno vključenost in enakost s povezovanjem šol z mentorskimi šolami za izboljšanje njihovih digitalnih praks. Učitelji lahko pričakujejo dragoceno mentorstvo in podporo, ki jim bo pomagala načrtovati in razvijati digitalne strategije šole. Program bo sodeloval s šolami in jih povezal z inovativnimi digitalnimi mentorji, ki jim bodo pomagali raziskati pristope in jih prilagoditi lastnim nastavitvam.

Projektni partnerji spodbujamo slovenske osnovne in srednje šole, da se prijavijo v program, ki je brezplačen za vse šole, prek spletne strani www.awards4selfie.eu, kjer lahko opravijo samoevalvacijo trenutnih praks in standardov.


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.