c S

Posvet o stanju na področju učbenikov in učnih virov

19.05.2023 Na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje se je danes odvil posvet strokovne in zainteresirane javnosti o stanju na področju učbenikov in učnih virov.

Posvet je otvoril Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda, ki je udeležence v uvodnih besedah seznanil z zaključitvijo osrednjega projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUc) in rezultatih, ki bodo referenca za delo novoustanovljene Delovne skupine za pripravo smernic učbeniške politike. Kot je minister dr. Felda podčrtal v svojem govoru, želimo vzpostaviti stabilno in dolgoročno učbeniško politiko z realno časovnico reform, ob tem pa v novih razmerah digitalnega sveta pa kljub izraženim prednostim digitalnega izobraževanja v  Sloveniji ne moremo spregledati tudi nekaterih pasti in dilem, ki načenjajo varno učno okolje slehernega učenca.

Posvet o stanju na področju učbenikov in učnih gradiv | Avtor Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Posvet je moderiral vodja Sektorja za razvoj izobraževanja, gospod Aleš Ojsteršek. Vodilna misel današnje razprave pa je bil razmislek o vzpostavitvi procesa, ki bo zagotavljal kakovost vseh učnih gradiv in ne le učbenikov, za katera veljajo stroga pravila preverjanja strokovnosti in didaktične ustreznosti.

Direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj je v razpravi opozoril na  analizo stanja v učbeniških skladih, ki so jo pripravili na zavodu in napovedal njeno objavo, da se bo lahko z njo seznanila tudi vsa zainteresirana javnost.

Predstavniki založniških hiš so pozdravili dialog in njihovo vključitev v procese načrtovanja politik na področju učbenikov in učnih virov, v Zvezi aktivov svetov staršev pa so se z odobravanjem odzvali nad izraženo skrb države za kakovost vseh učnih gradiv.

Razprava seveda ni zaobšla niti priprave pravočasnih in kakovostnih gradiv za učenke in učence s posebnimi potrebami, ki mora biti še posebej skrbna, gospod Ojsteršek pa je razpravo sklenil z napovedanim odprtim in vključujočim delovanjem delovne skupine, ki bo obravnavala na posvetu načete izzive in dileme.


Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 19. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.