c S

Podpis Izjave o usklajenosti s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

25.05.2023 Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije Marjana Kolar sta v prostorih ministrstva podpisala izjavo o usklajenosti.

Minister Felda predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije Marjana Kolar | Avtor Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje


Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda in predsednica Sindikata vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije Marjana Kolar sta v prostorih ministrstva podpisala Izjavo o usklajenosti glede predlogov sprememb in dopolnitev pravilnikov, ki urejajo normative in standarde na področjih predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, glasbenih šol, na področju izvajanja vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami in srednješolskega izobraževanja.

Priloga izjavi so tudi predlogi pravilnikov o spremembah pravilnikov, ki urejajo normative in standarde,  s katerimi se izboljšujejo nekateri normativi in standardi na področjih, ki so nujna za ključnih za nemoteno vzgojno-izobraževalno delo v šolskem letu 2023/24, ali pa predstavljajo izpolnitev zakonskih obveznosti oziroma poenoteno vrednotenje primerljivih vsebin po vzgojno-izobraževalni vertikali, kjer je to smotrno in potrebno.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se v izjavi prav tako zavezuje k prizadevanjem za spremembo Zakona o vrtcih. S tem bi med drugim naslovili tudi vprašanji zmanjšanja vzgojiteljeve delovne obveznosti neposrednega dela z otroki za zgodnjo obravnavo in začasnega povečanja števila otrok v oddelkih. Minister bo na podlagi podpisane izjave imenoval delovno skupino, ki bo pripravila predlog sprememb zakona, ki ureja vrtce.

Za šolsko leto 2023/24 bo minister na podlagi izjave sprejel tudi sklep o povišanju urne postavke strokovnih delavcev za izvajanje ur dodatne strokovne pomoči za učence in dijake s posebnimi potrebami, interesnih dejavnosti in poučevanja slovenščine za učence oz. dijake tujce.

Sredstva za realizacijo so bodo zagotovljena v državnem proračunu.


Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 25. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.