c S

Odziv ministrstva na stavko v visokem šolstvu

31.05.2023 Na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije obžalujejo, da je prišlo do stavke, saj pogajanja med vlado in sindikati intenzivno potekajo.

Visokošolski sindikat Slovenije (VSS) je v ponedeljek aktivno sodeloval na krovnih pogajanjih, kjer so bila predstavljena tudi vladna izhodišča, zato ni razumljivo, zakaj danes stavkajo. Vlada je minuli teden oblikovala nov način za pogajanja s sindikati in menimo, da je to dobra popotnica za učinkovita in konstruktivna pogajanja.

Pogajanja na ravni med ministrstvom in VSS so sicer potekala kar nekaj časa in neplačne zahteve so bile razrešene. Ministrstvo je ves čas konstruktivno sodelovalo, predlagalo je celo nekatere boljše rešitve, kot jih je zahteval sindikat. Od začetka pogajanj med ministrstvom in sindikatom pa je bilo jasno, da so plačne zahteve stvar pogajanj na krovni ravni, glede tega se torej pogajalska skupina ministrstva ni mogla pogajati.

Glede novele Zakona o visokem šolstvu, ki je že v obravnavi, poudarjamo, da ne spreminja dekanov v direktorje, kot trdi sindikat. Zaradi ohranitve stika visokošolskega učitelja, ki opravlja funkcijo dekana, z njegovim pedagoškim in znanstveno-raziskovalnim področjem, novela dekanu dopušča (ne zahteva) opravljanje neposredne pedagoške obveznosti in drugih nalog, da ostane v stiku z osnovnim poslanstvom – izobraževanje, raziskovanje.

Glede očitkov o škodljivosti šele načrtovane prenove visokošolske zakonodaje pa ponavljamo, da ne obstaja predlog nove visokošolske zakonodaje, ki bi predvidevala omejevanje avtonomije univerz in njihovih članic. Delovna skupina, ki pripravlja predlog sprememb in v kateri sodeluje tudi predstavnik VSS, se sestaja na 14 dni in razpravlja o različnih možnostih. Predlog prenove visokošolske zakonodaje bo delovna skupina podala do konca letošnjega leta, nato bo šel predlog v javno obravnavo. 

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, 30. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.