c S

Odziv ministrstva na pojave in grožnje z ekstremnim nasiljem v šolah

05.05.2023 Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje se je odzvalo na dogajanje v zvezi s pojavi ekstremnega nasilja v šolah in med mladimi.

V teh dneh pretreseno spremljamo tragične dogodke, ki so posledica nasilnih dejanj v Srbiji, pri čemer vsem svojcem žrtev izrekamo globoko sožalje. Zavedamo se, da se ob teh dogodkih kot družba soočamo z ekstremnimi primeri nasilja v šoli, kakršnim doslej v naši ali bližnji okolici nismo bili priča.

Naša dolžnost je, da v slovenskih v šolah postanemo še pozornejši na vse oblike pojavov, ki bi pri učencih ali dijakih utegnili nakazovati težave, ki bi jih sčasoma lahko občutili kot nepremostljive in bi jih morebiti lahko pahnili tudi v usodna dejanja. Zato Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje sodeluje z vsemi pristojnimi institucijami, ki delujejo na polju zgodnjega odkrivanja in preprečevanja nasilja – tako v šolskem prostoru kot zunaj njega. Naš skupni cilj je vsem učencem, dijakom, staršem in zaposlenim v vzgojno-izobraževalnih zavodih zagotavljati občutek varnosti, ki je osnovni pogoj za normalno delujoče šolsko okolje. Na ravnatelje osnovnih in srednjih šol smo danes že naslovili okrožnico s prošnjo, da se poslušamo, sprejemamo in konstruktivno pristopamo k reševanju vprašanj in stisk vseh, vključenih v šolski prostor.

Predstavniki Ministrstva za vzgojo in izobraževanje in predstavniki Policije so se v luči pretresljivih dogodkov danes prav tako sestali in dogovorili za začasno povečano policijsko navzočnost v okolici šol. Predstavniki Policije so pripravljeni tudi na sodelovanje z vodstvi šol, da bi se skupaj dogovarjali o možnostih zgodnjega odkrivanja tveganja za morebitne pojave nasilja.

Odgovornost vseh, vpetih v izvajanje  vzgojno-izobraževalnega procesa, je, da spoštujejo predpisane protokole obravnave nasilja v šolah, ob tem pa pristope glede na dogajanje ves čas izboljšujejo. Moralna dolžnost vseh tistih, ki vzgajajo in izobražujejo otroke, tako doma kot v šoli, pa je, da poskrbijo za varno, urejeno, zdravo in spodbudno okolje, v katerem bodo imeli otroci in mladostniki kar največ možnosti za zdrav in vsestranski osebni razvoj.


________________


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.