c S

Objavljen sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade

28.03.2023

Minister za vzgojo in izobraževanje dr. Darjo Felda je izdal sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023.

S tem sklepom se določa vrednost točke in dinamika nakazil sredstev za učbeniške sklade javnih osnovnih šol, kjer so učbeniški skladi obvezni, in tistih zasebnih šol, ki učbeniške sklade imajo ali jih bodo na podlagi prejetih sredstev vzpostavile, ter obseg sredstev za učbeniški sklad in obseg sredstev za plačilo upravljavca učbeniškega sklada posamezne osnovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom in zavoda za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami v letu 2023.

Vrednost točke znaša 5 evrov, znesek pa vključuje vse dajatve. Skupna ocenjena vrednost sredstev za leto 2023 po tem sklepu znaša 4.915.381,26 evrov, in sicer 4.528.272,60 evrov za učbeniške sklade ter 387.108,66 evrov za upravljavce skladov. Sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2023. Sredstva bodo osnovnim šolam nakazana najpozneje do 31. julija 2023.

Sklep o vrednosti točke in dinamiki nakazil sredstev za učbeniške sklade ter o obsegu sredstev in dinamiki nakazil za plačilo upravljavcev učbeniških skladov v letu 2023

- Vrednost točke sklep 2023 (579 KB)


Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 28. 3. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.