c S

O izjemah in omejitvah na področju šolstva, raziskav in znanosti ter odprti znanosti v povezavi z avtorskim pravom

18.04.2023 V okviru razprave o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje sta Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Urad za intelektualno lastnino danes izvedla spletni dogodek, na katerem so tuji strokovnjaki predstavili ureditev glede izjem in omejitev v evropskem pravnem redu in v nekaterih nacionalnih ureditvah ter se dotaknili tudi področja odprte znanosti v povezavi z avtorsko pravico.

Na spletnem dogodku, ki se ga je udeležilo več kot sto udeležencev, sta sodelovala predstavnika Evropske komisije Krzysztof Nichczynski iz generalnega direktorata Komunikacijska omrežja, vsebine in tehnologija Evropske komisije, oddelek za avtorsko pravo, ter Alea López de San Román iz generalnega direktorata Raziskave in inovacije Evropske komisije, oddelek za odprto znanost.

Glede na različne pristope, ki jih imajo pri urejanju nacionalne zakonodaje, smo k sodelovanju na dogodku povabili tudi predstavnike iz Francije, Nemčije in Slovaške. Povabilu so se odzvali Anne Le Morvan, vodja urada za intelektualno lastnino v francoskem ministrstvu za kulturo, dr. Sophie Neumann iz oddelka za avtorsko in založniško pravo v nemškem zveznem ministrstvu za pravosodje ter dr. Jakub Slovák, vršilec dolžnosti direktorja oddelka za avtorsko pravo v slovaškem ministrstvu za kulturo.

V prvem delu so predstavili ureditev izjem in omejitev avtorske in sorodnih pravic na področju šolstva, raziskav in znanosti v evropskem pravnem redu oziroma v svoji nacionalni zakonodaji. V drugem delu pa so se dotaknili področja odprte znanosti.

Nadaljnji razvoj avtorskopravne zakonodaje

Dogodek smo izvedli v okviru razprave o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje. Septembra 2022 je Državni zbor sprejel novelo Zakona o avtorski in sorodnih pravicah in novelo Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic. Zaradi zamude pri prenosu dveh evropskih direktiv sta noveli zakonov vsebovali predvsem prenos določb evropskih direktiv, zato v kratkem času takrat ni bilo mogoče zapreti vseh odprtih vprašanj, ki so jih izpostavljali različni deležniki.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je takrat v Državnem zboru dalo zavezo, da bo po sprejemu novel nadaljevalo razpravo o odprtih vprašanjih in nadaljnjem razvoju avtorskega prava v Sloveniji, na kar je v uvodnem nagovoru spomnil državni sekretar Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport mag. Dejan Židan.

Z deležniki smo zato odprli razpravo o nadaljnjem razvoju avtorskega prava z namenom, da se bomo lahko odprto pogovarjali. Deležniki so po prvem posvetu o nadaljnjem razvoju avtorskopravne zakonodaje med drugim predlagali, da se obravnavajo vprašanja, povezana z izjemami in omejitvami avtorske in sorodnih pravic na področju šolstva, raziskav in znanosti, mi pa smo želeli izpostaviti tudi odprto znanost v povezavi z avtorsko pravico. Na današnjem dogodku so lahko deležniki pridobili informacije o tem, kako so ta vprašanja urejena v evropskem pravnem redu in v nekaterih nacionalnih zakonodajah, kakšne so bile aktivnosti Komisije na področju odprte znanosti do zdaj in katere aktivnosti Komisija še načrtuje. Deležniki so lahko strokovnjakom zastavljali tudi vprašanja.

Direktorica Urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj se je v zaključku zahvalila vsem govorcem za njihove predstavitve in drugim udeležencem dogodka ter napovedala podoben dogodek tudi v prihodnosti.

Posnetek dogodka bomo predvidoma v nekaj dneh objavili na strani projekta Nadaljnji razvoj avtorskopravne zakonodaje


Vir: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 18. 4. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.