c S
V Novem mestu strokovni posvet o vrednosti knjižnic 10.10.2019 08:02 Novo mesto, 10. oktobra (STA) - V prireditvenem atriju Knjižnice Mirana Jarca v Novem mestu bo danes potekalo 15. strokovno srečanje niza Knjižnica - igrišče znanja in zabave, ki ga ta novomeška ustanova in Mestna knjižnica Ivana Gorana Kovačića iz hrvaškega Karlovca izmenično pripravljata bienalno. Na srečanju z mednarodno udeležbo bodo razpravljali o vrednosti knjižnic.

Iz Knjižnice Mirana Jarca so sporočili, da bo letošnje strokovno srečanje potekalo pod geslom Koliko je vredna moja knjižnica, poglede na to temo pa bo predstavilo osem slovenskih in hrvaških predavateljev oziroma strokovnjakov s področij knjižničarstva in drugih znanstvenih panog.

Navedli so vprašanja kot, kaj se je zaradi delovanja knjižnic spremenilo, kdo bi jih pogrešal, če jih ne bi bilo, zakaj bi jih pogrešali in kakšno vrednost ustvarjajo za družbo.

"Tema letošnjega posveta je namreč vrednost knjižnice pri vseh, ki tako ali drugače sooblikujejo njeno delovanje in poslovanje. Iskali bodo odgovore, kako je vpliv knjižnice sploh mogoče raziskati, izmeriti in ustrezno predstaviti javnosti ter ugotavljali vrednost knjižnice v očeh posameznikov različnih družbenih segmentov," so še zapisali v novomeški knjižnici.

Po podatkih karlovške knjižnice Ivana Gorana Kovačića ta ustanova med drugim hrani približno 6500 knjižnih enot v slovenskem jeziku in deluje kot osrednja knjižnica za Slovence na Hrvaškem, novomeška pa z njo pri izvajanju omenjene dejavnosti sodeluje od leta 1993.

Knjižnici želita prispevati k pospeševanju sosedskega sodelovanja. Svoje sodelovanje sta leta 2010 nadgradili s projektom Be-Ri, katerega namen je bil doseči boljše medsebojno poznavanje, s katerim bi prišlo do novih kulturnih pridobitev, povezovanja čezmejnega območja, gospodarstva in kulture. Knjižnici sta dobili zanj nekaj več kot 80.000 evrov evropskih sredstev.

Od leta 2014 pobrateni knjižnici sodelujeta tudi po strokovni plati, vsaki dve leti pa izmenično prirejata mednarodno strokovno srečanje na temo knjižnic, Knjižnice - igrišče znanja in zabave.

Knjižnico Mirana Jarca so v okviru ustanavljanja pokrajinskih knjižnic kot Študijsko knjižnico Novo mesto ustanovili leta 1946. Danes kot osrednja regijska knjižnica predstavlja vez med Narodno in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in mrežo manjših območnih knjižnic. V njej izvajajo vse dejavnosti, povezane s knjižnicami, novomeška posebnost pa so zelo bogat domoznanski oddelek in posebne zbirke njenega ustanovitelja Boga Komelja.