c S
V ŠOS ob začetku študijskega leta vlado opozarjajo na nujnost reševanja štipendijske in stanovanjske problematike 01.10.2019 10:33 Ljubljana, 01. oktobra (STA) - Ob začetku novega študijskega leta v Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) vlado in pristojna ministrstva opozarjajo na nujnost začetka reševanja nekaterih za študente perečih vprašanj. Zahtevajo več denarja za štipendije in študentske domove, analizo stanja slovenskega izobraževalnega sistema in na tej podlagi pripravo primernih ukrepov.

Kot so navedli v ŠOS, trenutna štipendijska politika dijakom in študentom ne omogoča brezskrbnega izobraževanja, zato je treba zvišati tako število državnih štipendij kot njihovo višino. "Po podatkih raziskave Evroštudent VII so povprečni stroški študenta 511,7 evra, medtem ko je višina povprečne državne štipendije 125 evrov. Zaskrbljujoč je tudi podatek iz iste raziskave, da slovenski študenti nadpovprečno slabo ocenjujejo svoj finančni položaj. Kar 38 odstotkov študentov poroča, da se srečujejo z (zelo) resnimi finančnimi težavami," so opozorili.

Nujna bi bila po njihovem prepričanju tudi prenova Zoisovih štipendij za nadarjene dijake in študente. Dodeljevanje teh štipendij "z osredotočanjem na ocene, pridobljene v izobraževanju, je zgrešeno in ne dosega svojih ciljev". "Še posebej ne zato, ker trenutni sistem ni usmerjen v iskanje talentov znotraj izobraževalnih vsebin, temveč le v nagrajevanje 'pridnih', torej tistih z najboljšimi ocenami," so prepričani v ŠOS.

Glede stanovanjske problematike so opozorili na premajhna vlaganja v izgradnjo javnih in neprofitnih stanovanj ter študentskih domov. Pri tem so navedli, da je za študente in mlade dostop so drugih oblik bivanja, npr. najemniških ali lastniških stanovanj, zaradi visokih cen praktično nemogoč. "Študenti tako vse težje pokrivamo stroške bivanja v univerzitetnih središčih - predvsem v Ljubljani in na Obali - mladi pa se vse težje osamosvajamo. V kolikor država v naslednjih letih ne bo povečala kapacitet v študentskih domovih in v kolikor se bodo cene nepremičnin še zviševale, se lahko upravičeno bojimo, da bo študij v prihodnosti postal le še privilegij bogatih," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poleg tega še zahtevajo, da se pred pripravo bele knjige o vzgoji in izobraževanju in sprejemanjem nove zakonodaje o visokem šolstvu pripravi temeljita analiza stanja slovenskega izobraževalnega sistema z določitvijo ključnih pomanjkljivosti ter da se nato na tej podlagi pripravi nabor ukrepov za širšo prenovo izobraževalnega sistema.

V ŠOS sicer ob začetku novega študijskega leta pozdravljajo novo generacijo brucev ter vsem študentom želijo kakovosten in uspešen študij.