EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

27.6.2020

Na ministrstvu načrtujejo sistemizacijo delovnega mesta romski pomočnik v vrtcih

Ljubljana, 27. junija (STA) - Na ministrstvu za izobraževanje napovedujejo sistemske rešitve za povečanje vključenosti romskih otrok v predšolsko vzgojo, ki predstavlja temelj za otrokovo uspešnost v nadaljnjem izobraževanju. Med drugim načrtujejo vzpostavitev novega delovnega mesta v vrtcih romski pomočnik, ki bo sistemizirano in predvidoma financirano iz državnega proračuna.

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je v odgovoru na poslansko pobudo Predraga Bakovića (SD) v zvezi s povečanjem vključenosti romskih otrok v predšolsko vzgojo pojasnila, da na položaj pripadnikov romske skupnosti vpliva vrsta prepletenih in soodvisnih dejavnikov, zato morajo biti ukrepi za izboljšanje stanja celostni, aktivni in sočasni - od urejanja bivanjskih razmer, zdravstvenega in socialnega varstva ter izobraževanja do zaposlovanja in trga dela.

Baković je namreč v pobudi omenil v zadnjih letih nevarno zaostrovanje problematike sobivanja romske skupnosti z večinskim prebivalstvom na Dolenjskem, v Ribnici in Kočevju. Po njegovem mnenju so potrebni ukrepi na več področjih. Najbolj učinkoviti ukrepi, katerih rezultati so vidni šele na dolgi rok, pa so ukrepi s področja izobraževanja, je prepričan.

Kustečeva je pojasnila, da se na ministrstvu zavedajo pomena vključitve predšolskih otrok v kakovostno predšolsko vzgojo in da so za pripravo ustreznih sprememb predpisov vsem javnim vrtcem avgusta lani posredovali obširen vprašalnik, s katerim so pridobili pomembne informacije in vpogled v dejansko stanje vključenosti romskih otrok v vrtce po posameznih okoljih. Na tej podlagi bo mogoče pripraviti tudi potrebne sistemske rešitve.

Ob tem je ministrica navedla tudi odgovore vrtcev iz vprašalnika, ki po njenih navedbah nakazujejo smer priprave nadaljnje sistemske rešitve. Na vprašanje, kaj najbolj vpliva na romske starše, da se odločijo za vključitev otroka v vrtec, so vsi vrtci odgovorili, da starši želijo, da bi bilo na ta način otroku lažje kasneje v osnovni šoli. Drugi najpogostejši odgovor staršev na to vprašanje pa je, da vključitev v vrtec pomeni, da se otrok nauči jezika.

Na vprašanje, kateri ukrepi bi še dodatno prispevali k večji vključenosti romskih otrok v vrtec, pa so v vrtcih pogosto odgovorili, da bi bila v veliko pomoč romski pomočnik ter večja zavzetost lokalnih skupnosti pri aktivnostih za povečanje vključenosti romskih otrok v vrtec, je navedla ministrica. Ministrstvo po njenih pojasnilih že nekaj časa načrtuje vzpostavitev novega delovnega mesta v vrtcih romski pomočnik, za katerega bodo določeni normativi, na podlagi katerih bo vrtec moral sistemizirati to delovno mesto, ki bo predvidoma financirano iz državnega proračuna.

Ob tem je opozorila tudi, da romski starši, ki imajo zadržke do vključevanja otrok v vrtce, svojih otrok vanje ne vpisujejo, zato je treba organizirati tudi aktivnosti za povečanje zaupanja romskih staršev do institucionalnih oblik vzgoje in izobraževanja. "Predvidevamo, da bo imel prav romski pomočnik pri tej dejavnosti ključno vlogo," je dodala.

Odzvala se je tudi na Bakovićeve navedbe, da se vključenost romskih otrok v predšolsko vzgojo ni povečala, čeprav je bilo za financiranje krajših programov v šolskem letu 2018/19 zagotovljenih dva milijona evrov. Tudi ministrstvo po navedbah Kustečeve ocenjuje, da je število krajših programov za romske otroke prenizko.

Že spomladi so zato pripravili predlog sprememb in dopolnitev pravilnika o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna, po katerih bi se iz državnega proračuna zagotavljalo kritje organiziranega prevoza predšolskih otrok do vrtca, če za to ni druge možnosti in finančnih virov. Prav tako so predlagali bolj fleksibilno organiziranje krajšega programa, saj je mogoča vključitev v program tudi otrokovega mlajšega sorojenca, ki je star najmanj štiri leta. Normativ za organiziranje krajšega programa za ranljive skupine pa je najmanj šest otrok, je pojasnila ministrica.

Izvajanje brezplačnih krajših programov v letu pred vstopom v šolo za otroke, ki niso vključeni v vrtec, se je sicer začelo v šolskem letu 2018/2019. Krajše programe organizira vrtec po lastni presoji, če oceni, da so na območju občine tudi otroci, ki v letu pred vstopom v šolo še niso bili vključeni v vrtec.

Kot je pojasnila ministrica, so s tem ukrepom želeli spodbuditi vrtce in lokalne skupnosti k aktivnejši vlogi pri ugotavljanju stanja v občini glede vključenosti predšolskih otrok v vrtec ter pri promoviranju pomena in brezplačne dostopnosti krajšega programa pred vstopom v šolo, še posebej ko gre za tako ranljivo skupino otrok, kot so romski otroci.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar