c S

Informacije o stanju prijav v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

24.05.2023 Znane so informacije o stanju prijav v srednje šole za novo šolsko leto.

Do končnega datuma za prenos prijav, 24. aprila 2023, se je za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 prijavilo 22.870 kandidatov. V prenosnem roku je svojo prijavo preneslo 1.963 kandidatov. Prvotno število razpisanih mest (25.560) za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto 2023/2024, ki je bilo objavljeno z razpisom januarja letos, se je malenkost spremenilo, saj smo do roka za prenos prijav na nekaterih programih obseg razpisanih mest zmanjšali. Na nekaterih izobraževalnih programih se je namreč sprva prijavilo zelo malo kandidatov ali celo nihče. Po roku za prenos prijav smo v mesecu maju na nekaterih programih, kjer je interes za vpis večji in imajo šole še na voljo prostorske in kadrovske zmogljivosti, obseg mest zaradi večjega števila prijavljenih povečali (za 534 mest), tako je sedaj na voljo 25.428 razpisanih mest.

Poleg navedenega števila dodatno razpisanih mest smo na nekaterih izobraževalnih programih soglašali s predlogi šol, da v okviru obstoječega obsega razpisanih oddelkov sprejmejo več prijavljenih kandidatov, kot je razpisanih mest, predvidenih za novince.

Tudi letos se omejitvam vpisa ni bilo mogoče izogniti. Vpis bo sicer bo sicer omejen na 70 šolah (lani 51), vendar velja posebej izpostaviti, da kljub daljšemu seznamu šol z omejitvami, večina teh šol, ki bodo vpis omejile, nima posebnih presežkov prijavljenih. Na večini šol in programov, kjer bo omejitev vpisa, se presežek prijavljenih giblje od 2 do 5 kandidatov več, kot je razpisanih mest.

Podrobnejše informacije glede aktualnega stanja vpisa v srednje šole za šolsko leto 2023/2024 se nahajajo v pripeti datoteki. 

Na spletni strani ministrstva na naslovu Vpis v srednjo šolo medtem najdete vse informacije v zvezi z izvedbo prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v šolsko leto 2023/2024.


Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 24. 5. 2023


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.