c S

Inštrumenti v podporo mladim na področju področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti

27.02.2023 Objavljen je seznam ključnih inštrumentov v podporo mladim na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti.

Programski odbor za operativno usklajevanje znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike je v skladu s svojim programom dela pripravil dokument, ki predstavlja ključne inštrumente, ki se izvajajo v podporo mladim raziskovalcem na področju znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. V dokumentu so zbrani inštrumenti, ki se izvajajo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

Pregled inštrumentov:

- Instrumenti v podporo mladim na podrocju RRI


Vir: MVI, 27. 2. 2023Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.