c S

Uvrstitev v plačne razrede na podlagi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja

14.02.2023 Sprejet je bil Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.11/23).

Na podlagi konkretnih primerov, s katerimi se srečujete ravnateljice in ravnatelji ter zaposleni v vrtcih, so na ministrstvu pripravili kratek povzetek uvrščanja v plačne razrede na delovnem mestu Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja.

Smernice in priporočila:

Primeri določitve plačnega razreda v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (docx, 54 KB)


Vir: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, 14. 2. 2023
Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.