c S
Izdane odločbe za povračilo stroškov za Tradicionalni slovenski zajtrk 2022 19.01.2023 Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja je odpremila 492 odločb v zadevi povračila stroškov za izvedbo projekta Tradicionalni slovenski zajtrk 2022, v skupni višini 169.402,32 evra.

Upravičenci za povračilo stroškov so vrtci, osnovne šole in zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki izvajajo javno veljavne vzgojno-izobraževalne programe in so izvedli zajtrk z vsemi živili ter vložili vlogo za povračilo. Vključenih je bilo 235.281 otrok oziroma učencev.

Izplačila sredstev bodo izvedena predvidoma 23. januarja 2023.

Naziv storitveInstitucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.