c S

Dopolnjena sistemizacija računovodsko-administrativnih delovnih mest

10.01.2023 Minister za izobraževanje, znanost in šport je ob koncu leta 2022 sprejel nove pravilnike o spremembah pravilnikov o normativih in standardih za izvajanje programov osnovnošolskega in glasbenega izobraževanja, ki dopolnjujejo sistemizacijo računovodsko-administrativnih delovnih mest.

Spremembe, ki jih prinašajo štirje novi pravilniki, omogočajo sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi na drugem delovnem mestu v višjem tarifnem razredu.

Po novem se glede na delovne naloge in raven izobrazbe lahko sistemizira tudi delovno mesto poslovnega sekretarja VII/1 in VII/2, in ne le tajnika VIZ VI, kot je bilo poprej. Tisti, ki so zaposleni na delovnem mestu tajnik VIZ VI, pa lahko ob izpolnjevanju pogojev sklenejo pogodbo o zaposlitvi na delovnem mestu v višjem tarifnem razredu. Podobno velja tudi za delovno mesto računovodje – ta poleg stopnje VII/1 po novem vključuje tudi stopnjo VII/2.

V Uradnem listu RS, št. 161/2022 z dne 23. 12. 2002, so bili objavljeni pravilniki:

  1. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (spremenjena sta bila 15. in 16. člen),
  2. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole v dvojezičnih osnovnih šolah in osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom (spremenjena sta bila 15. in 16. člen) in
  3. Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami (spremenjena sta bila 18. in 19. člen).

V Uradnem listu RS, št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022, pa je bil objavljen še Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programa glasbene šole (spremenjena sta bila 7. in 8. člen).

Podrobnejše informacije najdete v priloženem dokumentu z vsebino okrožnice, ki so jo šole in zavodi prejeli 28. 12. 2023.

_______________
Vsebina okrožnice (lektorirana verzija) o spremembah pravilnikov o normativih in standardih za administrativne in računovodske delavce


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.