c S

Moja odgovornost ni minimalna!

05.01.2023 Pred napovedanim protestnim shodom zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja, ki ga je na svoji konstitutivni seji sredi decembra lani v sklepu potrdil glavni odbor, so v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), 4. januarja 2023, pripravili novinarsko konferenco.

V uvodu v le-to je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj poudaril, da položaj omenjene skupine zaposlenih v javnem sektorju ni unikaten, a izrazito ponazarja, kako deformiran je plačni sistem in kako nepravičen je do ljudi, ki svoje zahtevno delo opravljajo odgovorno. Odnos vlade do vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev je označil kot ciničen, saj se namreč le-ta rada pohvali z visoko kakovostjo slovenskih javnih vrtcev, zaposlenim, ki to kakovost zagotavljajo, pa namenja plačo, nižjo od minimalne.


V nadaljevanju novinarske konference so predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ in vzgojiteljica Marjana Kolar (Vrtci občine Moravske Toplice) ter vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic Karmen Kasesnik (Vrtec Velenje), Jelka Rafolt (Vrtec Borisa Pečeta Maribor), Tina Rajsar (Vrtec Otona Župančiča Ljubljana) in Špela Štempelj (Vrtec Morje Lucija) predstavile položaj zaposlenih, njihova pričakovanja oziroma zahteve ter podrobnosti protestnega shoda »Moja odgovornost ni minimalna!«. Ta bo potekal prihodnjo soboto, 14. januarja 2023, z začetkom ob 11.55, na Prešernovem trgu v Ljubljani. Zaposlene v slovenskih javnih vrtcih so še enkrat več ponovile, da so plače vzgojiteljic in vzgojiteljev predšolskih otrok – pomočnic in pomočnikov vzgojiteljic in vzgojiteljev nesprejemljivo nizke, zahtevno in odgovorno delo, ki ga opravljajo, pa razvrednoteno. Ker se pogajanja z resornim ministrstvom že več mesecev, tj. od junija lani, ne premaknejo z mrtve točke, pa je med zaposlenimi prevladalo prepričanje, da se brez javnega in množičnega izraza nezadovoljstva ne bo spremenilo nič. Kot je tudi na novinarski konferenci nekajkrat ponovil glavni tajnik SVIZ, napovedani protestni shod pomočnic vzgojiteljic ne pomeni, da je sindikat pozabil na druge zaposlene v vzgoji in izobraževanju, na zaposlene v plačni skupini J in na strokovne delavke in delavce; je le začetek zaostrovanja aktivnosti, ki jih bomo v SVIZ nadaljevali z drugimi protesti in po potrebi tudi z novim stavkovnim dnevom v še zmeraj aktivni stavki, če prej ne bo prišlo do dogovora o sklenitvi stavkovnega sporazuma.

Marjana Kolar, predsednica Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ in vzgojiteljica v Vrtcih Občine Moravske Toplice, je pred novinarkami in novinarji med drugim izpostavila dejstvo, da je povprečna plača vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja s srednješolsko izobrazbo za več kot 20 odstotkov nižja kot povprečna plača zaposlenih z enako stopnjo izobrazbe v javnem sektorju in celo za skoraj 50 odstotkov nižja od tiste, ki jo prejema, denimo, vojak s srednješolsko izobrazbo. Poudarila je, da odločevalci te zaostanke priznavajo in da SVIZ ne bo popustil v vztrajanju, da se jih odpravi. Pojasnila je tudi odločitev, da bo sindikat protestni shod izpeljal na soboto, tj. na dela prost dan, da bi staršem, ki se zavedajo, kako pomembno je, da svoje otroke lahko zaupajo strokovnim zaposlenim, prihranili stisko, če bi vrtci zaprli vrata na delovnik

Karmen Kasesnik, članica predsedstva Sindikalne konference predšolske vzgoje SVIZ, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Velenje je povedala, da se je zahtevnost dela pomočnice vzgojiteljice, odkar je sama začela opravljati to delo, nenehno povečevala, da se zaposleni nenehno dodatno izobražujejo, da bi svoje delo opravljali še bolje, a njihova izhodiščna plača vztraja pod minimalno. Ob tem se počutijo prizadeti in ponižani, hvaležni pa za podporo, ki jo čutijo s strani staršev in širše skupnosti. Opozorila je še na neovrednotenje pridobljenega strokovnega naziva in podčrtala, da je protestni shod v tem trenutku edina pot, da zaposleni v predšolski vzgoji pokažejo, kako razvrednoteno je njihovo delo.

Jelka Rafolt, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Borisa Pečeta Maribor, ki v predšolski vzgoji dela že 38 let, je prav tako izpostavila spremembe v zahtevnosti dela, dejstvo, da pomočnice v tandemu z vzgojiteljico načrtujejo delo v dobro otrok. Spregovorila je o izjemni odgovornosti do malčkov in njihovih staršev, o stalnem dodatnem izobraževanju in veselju do poklica, ki ga opravlja.

Tina Rajsar, vzgojiteljica predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice v Vrtcu Otona Zupančiča Ljubljana je izpostavila, da se v letu dni, odkar so zaposleni na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja prav tako na novinarski konferenci opozorili na svoj položaj, ni spremenilo praktično ni. Enako kot kolegice ni spregledala podpore staršev, opozorila pa še zaskrbljujoče odhajanje kadra iz vrtcev. Na vladajoče je naslovila poziv, naj končno poskrbijo za ustrezno ovrednotenje dela v predšolski vzgoji.

Špela Štempelj, Vrtec Morje Lucija, je situacijo zaposlenih na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja označila kot absurdno in katastrofalno; četudi svoje delo opravljajo kakovostno, jim oblast ne prisluhne. Ob tem je izpostavila, da se bo ob takšnem odnosu kakovost javne vzgoje in izobraževanja v Sloveniji zagotovo znižala, saj brez dobrega kadra, ki je tudi ustrezno plačan, delo ne more biti dobro opravljeno. Staršem in drugim se je vnaprej zahvalila za podporo na protestnem shodu 14. januarja 2023.  

V sklepnem delu novinarske konference je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj predstavnicam in predstavnikom medijev med drugim odgovoril na vprašanje o zahtevah SVIZ v pogajanjih, o poteku pogajanj z vladno stranjo, o stopnjevanju aktivnosti sindikata in možnosti nadaljevanja splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.


Vir: SVIZ, 4. 1. 2023
 

 


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.