c S

Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti

30.12.2022 V zbirki Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju na spletišču Zavoda RS za šolstvo je objavljena nova publikacija z naslovom Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti učencev in učenk na podlagi podatkov mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA.

V publikaciji so opisani temeljni mednarodnoprimerljivi vidiki dobrobiti učencev v v obdobju 2012–2018. Kazalniki so zbrani iz mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA, ki poleg preverjanja znanja upoštevajo tudi podatke o ozadju družine, počutju in stališčih učencev do življenja v šoli in življenja na splošno. Ti podatki so tudi zaradi možnosti povezovanja z dosežki pomemben vir preučevanja dobrobiti učencev.

Dodana vrednost pričujoče publikacije je v povezovanju kazalnikov  in za različne starostne skupine na podlagi zasnovane enotne analize podatkov omenjenih raziskav ter preglednosti mednarodnoprimerjalnega položaja Slovenije. Daje nov vpogled v stanje dobrobiti učencev in učenk v Sloveniji.


Vir: Zavod RS za šolstvo, 9. december 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.