c S

Delovanje Sveta zavoda vrtca v primeru odsotnosti člana sveta delavcev

05.09.2022

Predstavnica v Svetu zavoda vrtca odhaja na porodniški dopust. Zanima nas, ali moramo kot javna ustanova za čas porodniške zaposliti novega predstavnika, ki bo deloval v Svetu ali ne.

Svet javnega zavoda je sestavljen v skladu z določili 46. člena ZOFVI. Postopek izvolitve predstavnikov delavcev v svet zavoda pa v skladu z določbo 47. člena ZOFVI ureja akt o ustanovitvi konkretnega javnega zavoda.

Vsi člani sveta zavoda funkcijo opravljajo poleg svojega rednega dela. Zato odhod delavke na porodniški dopust nima neposredne zveze z njenim delom v svetu zavoda, saj tega dela ne opravlja v svojem rednem delovnem času, pač pa gre za njeno obveznost izven tega in za katero ni plačana. Zato se namesto te delavke za potrebe delovanja sveta zavoda ne zaposli novega delavca, saj se funkcija člana sveta delavcev ne opravlja v okviru delovnega razmerja in na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi – za čas odsotnosti te delavke se lahko zaposli drugega delavca le za potrebe nadomeščanja odsotne delavke za potrebe opravljanja del in nalog po pogodbi o zaposlitvi te, odsotne delavke. Delavka je odsotna le z delovnega mesta in se za potrebe pokrivanja njene odsotnosti z delovnega mesta lahko zaposli novega delavca, ne zaposli se pa novega delavca za potrebe opravljanja njene funkcije v svetu zavoda, saj tega ne opravlja v okviru svojega delovnega mesta.

Glede na navedeno torej lahko delavka v času svoje odsotnosti z dela zaradi porodniškega dopusta še naprej opravlja funkcijo predstavnika delavcev v svetu zavoda, saj ne gre za plačano funkcijo in torej ne gre za opravljanje pridobitve dejavnosti. Če bi delavka izrecno izrazila željo, da tega ne bi počela, pa bo tre4ba preveriti, kaj o takih primerih določa Akt o ustanovitvi tega točno določenega javnega zavoda. Če akt o ustanovitvi ne ureja situacije začasnega imenovanja nadomestnega člana sveta zavoda, bo delavka morala kot predstavnica delavcev v svetu zavoda odstopiti, delavci pa bodo v okviru nadomestnih volitev morali namesto nje izvoliti drugega predstavnika, ki bo član sveta zavoda do poteka mandata, ki je bil sicer dodeljen delavki, ki je odstopila.


Odgovarjala: Tanja Bohl, odvetnica


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.