c S

Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive

05.08.2022 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je na e-demokraciji objavilo predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja v nazive.

Predlog pravilnika je pripravljen v skladu s spremembo 105. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, s katero se je v sistem napredovanja v nazive vključilo tudi delovno mesto vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja. V tretjem odstavku 105. člen ZOFVI določa, da v naziv mentor in svetovalec lahko napreduje pomočnik vzgojitelja v vrtcu. Določba se začne uporabljati s 1. 9. 2022. Temeljne spremembe in dopolnitev pravilnika tako obsegajo:

  1. spremembe in dopolnitve vsebine in obsega pogojev za napredovanje vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja,
  2. upoštevanje sprememb v sistemu vzgoje in izobraževanja,
  3. natančnejši opis pogojev vrednotenja opravljenega dodatnega strokovnega dela.

Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe na predlog pravilnika posredujete na info@skupnostobcin.si najkasneje do 16. avgusta 2022.


Vir: MIZŠ, 4. 8. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.