c S

Rezultati mature 2022

11.07.2022 Na današnji novinarski konferenci so bili predstavljeni rezultati 28. splošne mature in 21. poklicne mature. Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5865 kandidatov (lansko leto je splošna matura potekala na 82 šolah in jo je prvič opravljalo 6134 kandidatov). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 33 maturitetnih predmetov. 

Na novinarski konferenci, ki je bila v prostorih Državnega izpitnega centra, so sodelovali:

  • dr. Darjo Felda, državni sekretar ministrstva za izobraževanje, znanost in šport;
  • dr. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra;
  • dr. Darko Friš, predsednik Državne komisije za splošno maturo in
  • dr. Boris Dular, predsednik Državne komisije za poklicno maturo.

Splošno maturo je na 82 šolah po Sloveniji opravljalo 5865 kandidatov (lansko leto je splošna matura potekala na 82 šolah in jo je prvič opravljalo 6134 kandidatov). Kandidati so opravljali splošno maturo iz 33 maturitetnih predmetov

Maturantov, ki so letos prejeli maturitetno spričevalo s pohvalo pri splošni maturi, torej kandidatov, ki so bili ocenjeni z od 30 do 34 točkami je 302 (lani 302), med njimi je 172 deklet in 130 fantov. Prihajajo iz 48 gimnazij. Najvišji možni splošni uspeh (34 točk) je letos doseglo 18 kandidatov (julija lani 15), med njimi 10 deklet in 8 fantov. 

Poklicne mature se je na 138 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 8073 kandidatk in kandidatov, od tega 7390 dijakinj in dijakov ter 683 ostalih. Poklicna matura ima skupni in izbirni del. Skupni del obsega prvi in drugi predmet poklicne mature. Prvi predmet poklicne mature je izpit iz slovenščine oziroma italijanščine ali madžarščine, drugi predmet poklicne mature je izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta. Izbirni del obsega tretji in četrti predmet poklicne mature. Tretji predmet poklicne mature je izpit iz matematike ali angleščine ali nemščine ali italijanščine kot tujega in drugega jezika. Četrti predmet poklicne mature je izdelek oz. storitev z zagovorom ali izpit iz določenega predmeta oziroma vsebine. 

Maturitetno spričevalo s pohvalo pri poklicni maturi prejmejo kandidati, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, in sicer 22 oz. 23 točk, ter kandidati, ki so pri prekvalifikaciji oziroma izboljševanju lahko dosegli 20 točk (največje možno število točk). Takih kandidatov je bilo 296 (lani ob tem času 552), prihajajo pa s 79 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih. Najvišji možni splošni uspeh (23 točk oz. 20 točk) je letos doseglo 93 kandidatov (julija lani 179), od tega 68 deklet in 25 fantov.

Mednarodna matura poteka na treh gimnazijah (II. gimnazija Maribor, ljubljanska Gimnazija Bežigrad in Gimnazija Kranj). Rezultati kandidatov so v mednarodnem merilu ponovno zelo dobri. Izpite mednarodne mature je na vseh gimnazijah opravljalo skupaj 66 dijakov iz Slovenije in 29 tujcev. Izmed vseh dijakinj in dijakov, tako tistih iz Slovenije kot tujcev, je bilo kar 52 zlatih maturantov, kar pomeni, da so na mednarodni maturi dosegli vsaj 40 točk od skupno možnih 45 točk. Izjemen uspeh, vseh 45 točk, so dosegli 3 kandidati.

Kandidati se k jesenskemu izpitnemu roku splošne mature prijavijo na šoli, najbolje takoj, najkasneje pa naslednji dan po razglasitvi rezultatov, v torek, 12. julija.

Pisne izpite bodo opravljali med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite. Z rezultati jesenskega izpitnega roka splošne mature bodo kandidati seznanjeni na šolah 16. septembra, s pomočjo svoje šifre pa si jih bodo lahko istega dne od 7. ure zjutraj ogledali tudi na spletu. Kandidati lahko popravljajo ali izboljšujejo rezultat spomladanskega izpitnega roka poklicne mature v skladu z veljavnimi predpisi. Ti kandidati in kandidati, ki bodo prvič opravljali poklicno maturo v jesenskem izpitnem roku, so se na izpite morali prijaviti na svoji šoli najkasneje do 7. julija. Pisni del izpitov v jesenskem izpitnem roku bo potekal med 24. in 31. avgustom, do 3. septembra pa bodo šole izvajale tudi ustne izpite.

Kandidati bodo z uspehom na jesenskem izpitnem roku poklicne mature seznanjeni na srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih 9. septembra 2022.

Informacije glede rezultatov mature in prijavnih rokov na jesenski rok mature so zbrane na spletnih straneh Državnega izpitnega centra

Več informacij je zbranih v spodaj pripetem gradivu. 

  • Informacije - matura 2022

    Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

(z leve proti desni): dr. Darko Zupanc, dr. Darjo Felda, dr. Darko Friš in dr. Boris Dular | Avtor Katja Kodba, STA

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.