c S
Nova evropska pravila za zaščito otrok 13.05.2022 Komisija je 11. maja 2022 predlagala novo zakonodajo EU za preprečevanje spolne zlorabe otrok na spletu in boj proti njej. Samo v letu 2021 je bilo po vsem svetu prijavljenih 85 milijonov slik in videoposnetkov, ki prikazujejo spolno zlorabo otrok, še veliko več pa jih ostaja neprijavljenih, tako razširjena je spolna zloraba otrok.

Pandemija COVID-19 je to vprašanje še zaostrila, saj je fundacija Internet Watch ugotovila, da se je število prijav potrjene spolne zlorabe otrok v letu 2021 v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 64 %. Sedanji sistem, ki temelji na prostovoljnem odkrivanju in poročanju podjetij, se je izkazal kot nezadosten za ustrezno zaščito otrok in v vsakem primeru ne bo več mogoč, ko bo začasna rešitev, ki se trenutno uporablja, prenehala veljati. Do 95 % vseh prijav spolne zlorabe otrok, prejetih v letu 2020, je predložilo eno samo podjetje, vendar ostaja jasno, da težava ne obstaja le na eni platformi.

Da bi lahko učinkovito obravnavali zlorabe spletnih storitev za namene spolne zlorabe otrok, potrebujemo jasna pravila z zanesljivimi pogoji in zaščitnimi ukrepi. Na podlagi predlaganih pravil bodo morali ponudniki v okviru svojih storitev odkrivati, prijavljati in odstranjevati posnetke spolne zlorabe otrok. Poleg tega bodo morali oceniti in ublažiti tveganje za zlorabo njihovih storitev, sprejeti ukrepi pa bodo morali biti sorazmerni s tem tveganjem in zanje bodo morali veljati strogi pogoji in zaščitni ukrepi.

Novo neodvisno središče EU za spolno zlorabo otrok (središče EU) bo olajšalo prizadevanja ponudnikov storitev, saj bo delovalo kot središče strokovnega znanja, zagotavljalo zanesljive informacije o odkritem gradivu, sprejemalo in analiziralo prijave ponudnikov, da bi prepoznalo napačne prijave in preprečilo, da bi dosegle organe kazenskega pregona, posredovalo ustrezne prijave za čim hitrejše ukrepanje na področju kazenskega pregona in zagotavljalo podporo žrtvam.

Nova pravila bodo pripomogla k reševanju otrok pred nadaljnjo zlorabo, preprečevanju ponovnega pojavljanja gradiva na spletu in privedbi storilcev kaznivih dejanj pred sodišče. Ta pravila bodo zajemala:

 • obvezno oceno tveganja in ukrepe za zmanjšanje tveganja: ponudniki storitev gostovanja ali medosebnih komunikacijskih storitev bodo morali oceniti tveganje, da bi se njihove storitve zlorabljale za razširjanje posnetkov spolne zlorabe otrok ali za pridobivanje otrok za spolne namene. Predlagati bodo morali tudi ukrepe za zmanjšanje tveganja;
 • ciljno usmerjene obveznosti odkrivanja, ki temeljijo na odredbi za odkrivanje: države članice bodo morale imenovati nacionalne organe, pristojne za pregled ocene tveganja. Kadar bodo ti organi ugotovili, da še vedno obstaja znatno tveganje, bodo lahko od sodišča ali neodvisnega nacionalnega organa zahtevali, da izda odredbo za odkrivanje znanih ali novih posnetkov spolne zlorabe otrok ali pridobivanja otrok za spolne namene. Odredbe za odkrivanje bodo časovno omejene in osredotočene na posebno vrsto vsebine v zvezi z določeno storitvijo;
 • močne zaščitne ukrepe za odkrivanje: podjetja, ki bodo prejela odredbo za odkrivanje, bodo morala vsebino odkrivati z uporabo kazalnikov spolne zlorabe otrok, ki jih bo preverilo in zagotovilo središče EU. Tehnologije za odkrivanje se bodo lahko uporabljale le za odkrivanje spolne zlorabe otrok. Ponudniki bodo morali uvesti tehnologije, ki čim manj posegajo v zasebnost v skladu z najsodobnejšo tehnologijo na tem področju in ki kar najbolj omejujejo stopnjo napak lažno pozitivnih rezultatov;
 • jasne obveznosti glede prijavljanja: ponudniki, ki bodo odkrili spolno zlorabo otrok na spletu, jo bodo morali prijaviti središču EU;
 • učinkovito odstranjevanje: če posnetki spolne zlorabe otrok ne bodo hitro odstranjeni, bodo nacionalni organi lahko izdali odredbo o odstranitvi. Ponudniki internetnega dostopa bodo morali onemogočiti tudi dostop do slik in videoposnetkov, ki jih ni mogoče odstraniti, npr. ker gostujejo zunaj EU v nekooperativnih jurisdikcijah;
 • zmanjšanje izpostavljenosti pridobivanju otrok za spolne namene: v skladu s pravili bodo morale trgovine z aplikacijami zagotavljati, da otroci ne bodo mogli prenesti aplikacij, ki bi jih lahko izpostavile velikemu tveganju pridobivanja otrok za spolne namene;
 • trdne nadzorne mehanizme in pravna sredstva: odredbe za odkrivanje bodo izdajala sodišča ali neodvisni nacionalni organi. Da bi čim bolj zmanjšali tveganje napačnega odkrivanja in prijavljanja, bo središče EU preverilo prijave ponudnikov o morebitni spolni zlorabi otrok na spletu, preden jih bo posredovalo organom kazenskega pregona in Europolu. Ponudniki in uporabniki bodo imeli pravico, da na sodišču izpodbijajo ukrepe, ki jih zadevajo.

Novo središče EU bo podpiralo:

 • ponudnike spletnih storitev, zlasti pri izpolnjevanju njihovih novih obveznosti glede izvajanja ocen tveganja, odkrivanja, prijavljanja, odstranjevanja spolne zlorabe otrok na spletu in onemogočanja dostopa do nje, in sicer z zagotavljanjem kazalnikov za odkrivanje spolne zlorabe otrok in prejemanjem prijav s strani ponudnikov;
 • nacionalne organe kazenskega pregona in Europol, in sicer s pregledom prijav, ki jih bodo predložili ponudniki, da se zagotovi, da niso predložene zmotno, in s hitrim prepošiljanjem takih prijav organom kazenskega pregona. To bo pripomoglo k temu, da bodo otroci rešeni pred zlorabo, storilci pa privedeni pred sodišče;
 • države članice, saj bo delovalo kot vozlišče znanja za dobro prakso na področju preprečevanja in pomoči žrtvam ter spodbujalo pristop na podlagi dokazov;
 • žrtve, saj jim bo pomagalo pri odstranitvi gradiva, ki prikazuje njihovo zlorabo.

Komisija skupaj z današnjim predlogom predlaga tudi evropsko strategijo za boljši internet za otroke.


Naslednji koraki

Predlog morata zdaj potrditi Evropski parlament in Svet.

Ko bo nova uredba sprejeta, bo nadomestila sedanjo začasno uredbo.

Izjave članic in članov kolegija

Podpredsednica za demokracijo in demografijo Dubravka Šuica je dejala: „Ohranjanje in varstvo otrokovih pravic na spletu in zunaj njega je bistvenega pomena za blaginjo naših družb. Posnetki spolne zlorabe otrok na spletu so dokaz očitne fizične spolne zlorabe otrok. To je hudo kaznivo dejanje. Spolna zloraba otrok na spletu ima obsežne dolgoročne posledice za otroke in pusti globoko travmo. Nekateri otroci si po njej nikoli ne opomorejo. Spolno zlorabo otrok je mogoče preprečiti, če sodelujemo pri zaščiti otrok. Ne dovoljujemo spolne zlorabe otrok zunaj spleta, prav tako je ne smemo dovoljevati na spletu.“

Podpredsednik za spodbujanje evropskega načina življenja Margaritis Shinas je povedal: „Število posnetkov spolne zlorabe otrok, ki krožijo na spletu, je šokantno in žal je Evropa svetovno središče za večino tega gradiva. Zato se je resnično pomembno vprašati, kdo bo ukrepal, če ne bomo mi. Pravila, ki jih predlagamo, določajo jasne, ciljno usmerjene in sorazmerne obveznosti za ponudnike storitev, da odkrijejo in odstranijo nezakonite vsebine spolne zlorabe otrok. Storitve, ki jih bodo lahko opravljali, bodo močno zaščitene z vzpostavljenimi zaščitnimi ukrepi, pri čemer govorimo le o programskem skeniranju za označevalce nezakonitih vsebin na enak način, kot se s programi na področju kibernetske varnosti stalno preverjajo kršitve varovanja tajnosti.“

Komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je dejala: „Odrasli smo dolžni zaščititi otroke. Spolna zloraba otrok je resnična in vse večja nevarnost: število prijav se povečuje in te se danes nanašajo na vse mlajše otroke. Prijave so bistvene za začetek preiskav in reševanje otrok pred zlorabo v realnem času. Preiskava, ki jo podpira Europol in ki temelji na poročilu ponudnika spletnih storitev, je na primer rešila 146 otrok po vsem svetu, pri čemer je bilo po vsej EU odkritih več kot 100 osumljencev. Odkrivanje, prijavljanje in odstranjevanje spolne zlorabe otrok na spletu je nujno potrebno tudi za preprečevanje izmenjave slik in videoposnetkov spolne zlorabe otrok, ki žrtve pogosto ponovno travmatizirajo še leta po zaključku spolne zlorabe. Današnji predlog določa jasne obveznosti za podjetja, da odkrijejo zlorabo otrok in jo prijavijo, z močnimi zaščitnimi ukrepi, ki zagotavljajo zasebnost vseh, tudi otrok.“


Ozadje

Boj proti spolni zlorabi otrok je za Komisijo prednostna naloga. Danes se fotografije in videoposnetki spolne zlorabe otrok množično izmenjujejo na spletu. Leta 2021 je bilo Nacionalnemu centru ZDA za pogrešane in izkoriščane otroke predloženih 29 milijonov prijav.

Ker na ravni EU ni usklajenih pravil, se za platforme družbenih medijev, storitve iger na srečo ter druge ponudnike gostovanja in spletnih storitev uporabljajo različna pravila. Nekateri ponudniki pri svojih storitvah prostovoljno uporabljajo tehnologijo za odkrivanje, naznanitev in odstranjevanje posnetkov spolne zlorabe otrok. Vendar se sprejeti ukrepi zelo razlikujejo, prostovoljni ukrepi pa so se izkazali za nezadostne za rešitev tega vprašanja. Ta predlog temelji na aktu o digitalnih storitvah in ga dopolnjuje z določbami za obravnavo posebnih izzivov, ki jih prinaša spolna zloraba otrok na spletu.

Današnji predlog izhaja iz strategije EU za učinkovitejši boj proti spolni zlorabi otrok iz julija 2020, v kateri je določen celovit odziv na vse večjo grožnjo spolne zlorabe otrok na spletu in zunaj njega, in sicer z izboljšanjem preprečevanja, preiskovanja in pomoči žrtvam. Nastal je po tem, ko je Komisija marca predstavila strategijo EU o otrokovih pravicah, v kateri so bili predlagani okrepljeni ukrepi za zaščito otrok pred vsemi oblikami nasilja, vključno z zlorabo na spletu.

Vir: Komisija EU, 11. maj 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.