c S

Nova uredba o oblikovanju cen šolskih učbenikov

28.04.2022 Vlada je na dopisni seji sprejela uredbo o oblikovanju cen učbenikov. Trenutno veljavna uredba se namreč izteče s 1. majem, vlada pa s sprejemom nove še naprej ohranja neposredni nadzor nad cenami učbenikov, ki so edini za posamezen predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu.

Kot so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, uredba o oblikovanju cen učbenikov določa način in postopek oblikovanja cen za tiste učbenike za posamezni predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu, ki so edini in se na trgu ponudijo prvič.

Cene učbenikov, ki jih je vlada določila po 1. januarju 2020, se ne smejo povišati, cene že potrjenih učbenikov s 1. majem 2020 pa se lahko povišajo največ za 1,5 odstotka za splošnoizobraževalne predmete in največ za dva odstotka za strokovne predmete za nižje poklicne, srednje poklicne, srednje tehniške in druge srednje šole, so pojasnili v sporočilu po seji vlade.

Povezava do novice: Nova uredba o oblikovanju cen šolskih učbenikov


Vir: N1, 28. 4. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.