c S
Šole podpiramo pri izvajanju aktivnosti za spodbujanje podjetnosti med mladimi 15.04.2022 Javna agencija SPIRIT Slovenija je v Uradnem listu objavila Javni poziv osnovnim in srednjim šolam za dodelitev spodbud namenjenih izvajanju aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi v letih 2022/23.

Namen tega je opremiti mlade s podjetniškimi veščinami in znanji, ki so pomembne ne glede na izbiro karierne poti. V okviru razpisa je na voljo 250.000 evrov.

Iz programa letnih aktivnosti osnovnih in srednjih šol se s tem javnim pozivom lahko financira:

  • (sklop A) izvajanje aktivnosti po metodologiji Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti;
  • (sklop B) izvajanje vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov ali za reševaje izzivov podjetij ali drugih organizacij s strani mladih;
  • (sklop C) izvajanje obšolskih dejavnosti za mlade.

Rok za oddajo vlog je 13. maj 2022.

Besedilo javnega razpisa in razpisne dokumentacije

Omenjeni razpis je le eden izmed ukrepov za spodbujanje podjetništva med mladimi, ki jih naše ministrstvo podpira. V aktualnem šolskem letu smo namreč podprli tovrstne aktivnosti na kar 69-ih osnovnih in srednjih šolah, za kar smo namenili 300.000 evrov, med vidnejšimi projekti pa je denimo Nacionalni izbor tekmovanja POPRI.

Z Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije ter Trgovinsko zbornico Slovenije sofinanciramo tudi ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja. Z njim želimo zagotoviti kakovostna učna mesta v podjetjih in pa spodbuditi podjetja, da sodelujejo v procesu oblikovanja prihodnjega kadra za potrebe gospodarstva. Lani je bilo v projekt vključenih 400 dijakov, za kar smo namenili 400.000 evrov.

Prav tako v navezavi z Gospodarsko zbornico in Obrtno zbornico Slovenije sofinanciramo ukrep spodbujanja poklicnega in strokovnega izobraževanja v vajeniški obliki. V okviru ukrepa sofinanciramo del stroškov delodajalcev, povezanih s praktičnim usposabljanjem vajencev, in sicer stroške prehrane in prevoza. Lani je imelo 352 dijakov sklenjeno vajeniško pogodbo, kar smo podprli z 258.336 evri.


Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 15. 4. 2022


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.