c S
V srednjih šolah se v torek začenja splošna matura, v osnovnih nacionalno preverjanje znanja 03.05.2021 Tudi letos so priprave na maturo zaradi epidemije covida-19 potekale drugače kot običajno. S pisanjem eseja iz maternega jezika se bo v torek začela splošna matura. S preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se bo začelo nacionalno preverjanje znanja. Za zaposlene v šolah je obvezno testiranje na novi koronavirus.

Tudi letos so priprave na maturo zaradi epidemije covida-19 potekale drugače kot običajno. S pisanjem eseja iz maternega jezika se bo v torek začela splošna matura. S preverjanjem iz slovenščine v 6. in 9. razredih osnovnih šol pa se bo začelo nacionalno preverjanje znanja. Za zaposlene v šolah je obvezno testiranje na novi koronavirus.

Tudi letošnjo generacijo šolarjev v Sloveniji tako kot cel vzgojno-izobraževalni proces je močno zaznamovala epidemija covida-19. Klasično šolanje je že po dobrem mesecu spet zamenjal pouk na daljavo, ki pa se je za učence prvih treh razredov osnovne šole končal v sredini februarja. Takrat so svoja vrata odprle šole in vrtci v regijah z boljšo epidemiološko sliko. Pred vrnitvijo v šole so za učitelje uvedli obvezno tedensko testiranje, kasneje so jim omogočili tudi prednostno cepljenje proti covidu-19.

Do večjega sproščanja ukrepov v šolah je prišlo ob prehodu epidemiološkega stanja države v oranžno fazo. V šole so se po skoraj štirimesečnem pouku na daljavo tako vrnili učenci preostalih razredov in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, v marcu še dijaki prvih treh letnikov.

A že 1. aprila je sledilo ponovno zaprtje države in vrnitev k pouku na daljavo, ki se je zaključilo 12. aprila, ko je pouk znova stekel na enak način kot pred zaprtjem javnega življenja. V šole so se vrnili vsi učenci in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol, dijaki prvih treh letnikov pa se šolajo po modelu C, kar pomeni, da se dijaki v šoli tedensko izmenjujejo.

Maske v osnovnih šolah so obvezne tudi v matičnih učilnicah, in sicer tako za učitelje kot učence od vključno 6. razreda, niso pa obvezne pri pouku športa.

Letos NPZ na 441 osnovnih šolah

Nacionalno preverjanja znanja (NPZ) je lani odpadlo, saj so se učenci v času, ko je bilo predvideno, šolali od doma, epidemiološka situacija pa je bila za vse nova. Priprave na NPZ v tem šolskem letu so se zato začele že junija lani s pripravo klasičnih preizkusov znanja na papirju in tudi s pripravo t. i. elektronskega preverjanja znanja, če klasičen NPZ ne bi bil izvedljiv.

Ob ugodnejši epidemiološki sliki bo letos nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu na 441 osnovnih šolah potekalo v skladu s šolskim koledarjem. Na 142 šolah so ga že izvedli poskusno tudi v 3. razredu. Preverjanje bo potekalo na klasičen način, v šolskih prostorih, ob upoštevanju epidemioloških ukrepov in z natisnjenimi preizkusi znanja.

Učenci 6. razreda preverjanje iz slovenščine pišejo v torek, iz matematike v četrtek, iz tujega jezika pa 10. maja. Učenci 9. razreda bodo preverjanje iz slovenščine in matematike prav tako opravljali v torek in četrtek, preverjanje iz tretjega predmeta pa 10. maja. NPZ bo opravljalo dobrih 40.000 učencev 6. in 9. razreda.

Devetošolce bodo z dosežki NPZ seznanili 1. junija, šestošolce pa 7. junija.

Informacija o dosežkih na NPZ bo v šolskem letu 2020/21 po oceni predsednika državne komisije za vodenje NPZ Janeza Vogrinca še posebej pomembna, saj se bo možno s strokovno analizo poglobiti v dosežke letošnje generacije učencev, ki se je več mesecev izobraževala na daljavo.

K splošni maturi prijavljenih več kot 6600 dijakov

Dijaki zadnjih letnikov srednjih šol že drugo leto pišejo maturo v epidemioloških razmerah. Medtem ko sta se lani tako splošna kot poklicna matura začeli na isti dan, je letos spet po starem, splošna se začne v torek, poklicna pa 29. maja.

K splošni maturi spomladanskega roka se je doslej prijavilo 7180 kandidatov, k poklicni 10.623. Med njimi je 2106 v dveh vlogah, saj so poklicni maturanti in opravljajo peti predmet na gimnazijah.

Na pisanje eseja iz materinščine pri splošni maturi, ki ga bodo maturanti pisali v torek in s tem začeli opravljanje letošnje mature, je po podatkih Državnega izpitnega centra prijavljenih 6624 kandidatov.

Letošnji tematski sklop Razmerja med generacijami za maturitetni esej pri slovenščini obsega besedili Gorana Vojnovića Figa in Pera Pettersona Konje krast.

Drugi del pisnega izpita iz materinščine bo 31. maja. Pisni izpiti iz tujih jezikov bodo 29. maja, 8., 10., 14. in 15. junija. 5. junija bo pisni izpit iz matematike ter med 1. in 16. junijem pisni izpiti iz izbirnih predmetov. Ustni maturitetni izpiti bodo potekali na šolah od 14. do vključno 23. junija.

Z uspehom na letošnjem spomladanskem roku splošne mature bodo dijake seznanili 12. julija. Državni izpitni center bo istega dne ob razglasitvi rezultatov maturantom omogočil tudi dostop do ocen preko spleta.

Letošnja novost cepljenje maturantov

Za varno izvedbo mature je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport uvedlo možnost cepljenja maturantov proti covidu-19, ki poteka od preteklega tedna. Ker neobvezno cepljenje za približno 17.000 maturantov prihaja precej pozno, so se pojavili namigi, da bodo pisanje maturitetnega eseja, preložili na konec meseca, a se to ni zgodilo.

Sicer bodo maturantom, pri katerih bodo v času opravljanja mature v spomladanskem roku potrdili okužbo z novim koronavirusom, po navedbah Državnega izpitnega centra omogočili opravljanje mature v jesenskem roku s priznavanjem za nazaj.

Konec marca je bilo v 4. letniku v vseh srednjih šolah po Sloveniji 75 dijakov s potrjeno okužbo na novi koronavirus, v karanteni pa je bilo 1311 dijakov. Podatki za 19. april kažejo, da je imelo potrjeno okužbo 27 maturantov, 199 jih je bilo v karanteni. Slednji to lahko prekinejo in k maturi pristopijo tisti z negativnim izvidom PCR testa na okužbo, ki ne bo starejši od 24 ur.

Ti maturanti bodo maturitetne obveznosti opravljali v ločenih učilnicah pod nadzorom učiteljev, ki so covid-19 že preboleli oz. so bili ustrezno cepljeni. Šole jim bodo morale zagotoviti tudi ločene vhode in poti za dostop do učilnic.

Ljubljana, 02. maja (STA)


Članki izražajo stališča avtorjev, in ne nujno organizacij, v katerih so zaposleni, ali uredništva portala EDUS.