c S
Vzhodna kohezijska regija s projektom kariernega centra za mlade 23.10.2019 14:38 Maribor, 23. oktobra (STA) - Mariborska fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma se je skupaj s še nekaj partnerji iz vzhodne kohezijske regije nedavno lotila triletnega projekta vzpostavitve kariernega centra za mlade. Namen projekta Všečkam in grem je zagotavljanje kakovostne karierne orientacije za šolajočo mladino v osnovnih in srednjih šolah.

Kot je na današnji novinarski konferenci povedala vodja projekta Karmen Vaupotič, jih bo ministrstvo za delo podprlo z nekaj več kot 1,2 milijona evrov, od tega bo milijon evrov prispeval Evropski socialni sklad. Ob osnovnošolcih in dijakih je projekt namenjen tudi njihovim staršem, svetovalnim in strokovnim delavcem na šolah ter zainteresiranim iz izobraževalne in gospodarske sfere.

Pri projektu bodo sodelovali še društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov Novus iz Velenja, Razvojno izobraževalni center Novo mesto in Podjetniški inkubator Kočevje.

Po besedah Vaupotičeve bodo v treh letih pripravili okoli 200 različnih učnih, motivacijskih in izobraževalnih vsebin, 50 različnih dogodkov in predavanj za starše, pričakujejo pa, da se bo vsaj tisoč otrok udeležilo njihovih individualnih oblik kariernega svetovanja. Načrtujejo še 44 dogodkov za krepitev sodelovanja med posameznimi izvajalci projekta.

"Za lažji vstop na trg dela želimo mladim pomagati pri spoznavanju poklicev, poznavanju samega sebe in vodenja njihove nadaljnje kariere, staršem pa pri podpori otrokom pri raziskovanju in načrtovanju kariere. Prav tako želimo izboljšati poznavanje in odzivnost mladih na spreminjajoče se potrebe na trgu dela," je med glavnimi cilji projekta omenila predstavnica Prizme.

Prav tako nameravajo v sklopu projekta okrepiti kompetence svetovalnih delavcev, ki se ukvarjajo z izvajanjem karierne orientacija za šolajočo mladino, pri tem pa vpeljati inovativne in kreativne pristope, nova orodja, tehnologije in metode za delo z mladimi pri izvajanju karierne orientacije in vseživljenjskega učenja. Med cilji sta še izboljšanje odzivnosti izobraževalnega sistema na potrebe trga dela ter krepitev sodelovanja med izobraževanjem in gospodarstvom.

Med drugim bodo mlade informirali o možnostih nadaljnjega izobraževanja, pridobivanja štipendij ter opravljanja obveznih delovnih praks, jim predstavljali deficitarne in perspektivne poklice, preko različnih učnih in debatnih delavnic pa tudi razvijali njihov interesov za spoznavanje sveta dela ter poklicev.

Mariborska podžupanja Helena Kujundžić Lukaček je ob tem poudarila velik pomen projekta, saj tudi mestna občina že vrsto let podpira tovrstne aktivnosti. Eden od njih je tudi projekt za izboljšanje zaposlitvenih kompetenc mladih, ki so ga s pomočjo evropskega denarja izvajali prav v sodelovanju s Prizmo.

Eden pomembnejših skupnih dogodkov fundacije in mariborske občine bo že 15. novembra, ko bodo v sodelovanju z območno obrtno zbornico in zavodom za zaposlovanje v športni dvorani Lukna pripravili karierni sejem poklicev in izobraževanja za srednješolce.