c S
Sviz za povečanje variabilnega nagrajevanja, a le z dodatnim denarjem 22.10.2019 19:59 Ljubljana, 22. oktobra (STA) - Šolski sindikat Sviz podpira uveljavitev možnosti povečanega variabilnega nagrajevanja javnih uslužbencev, a le pod pogojem, da vlada za izplačilo delovne uspešnosti zagotovi dodatni denar, so po današnji seji glavnega odbora sporočili iz sindikata. Obenem v sindikatu zavračajo vladne predloge o omejevanju napredovanj v plačne razrede.

Člani glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so na današnjem srečanju razpravljali o aktualnih pogajanjih za spremembe sistema plač v javnem sektorju ter prenovi kariernega napredovanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju.

Pri vprašanju o spremembah plačnega sistema v Svizu soglašajo z izhodišči Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije za spremembe sistema plač v javnem sektorju. Zavračajo pa predloge o omejevanju napredovanj v plačne razrede, ki bi najbolj prizadela zlasti zaposlene iz plačne skupine J.

Kot so navedli v sindikatu, je zanje ključnega pomena, da se v pogajanja o spremembah plačnega sistema vključi tudi problematiko napredovanja v nazive, ki sistematično vpliva na povečevanje plačnih razlik med posameznimi plačnimi podskupinami in primerljivimi delovnimi mesti.

Pri tem bodo vztrajali, "da je treba pretirano zahtevnost napredovanj v nazive v dejavnosti vzgoje in izobraževanja ustrezno spremeniti, tako da to bo več povzročalo sistematičnega zaostajanja plač strokovnih delavk in delavcev za primerljivimi delovnimi mesti v drugih delih javnega sektorja".

Kot "nesprejemljivo in žaljivo" pa so v Svizu ocenili trditev vlade iz analize kariernega napredovanja javnih uslužbencev, da zahtevnost del in nalog, ki jih morajo obvladati učitelji in drugi strokovni delavci v najvišjem nazivu svetnik, ni primerljiva z zahtevnostjo nalog na uradniških mestih sekretar in podsekretar. Sindikat bo zato zahteval, da se ta trditev iz vladne analize umakne.

Pri usklajevanju zahteve o prenovi kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju sindikat pričakuje, da bodo usklajevanja zaključena do konca letošnjega novembra, kot je to tudi dogovorjeno v sprejeti časovnici za uresničitev zavez iz stavkovnega sporazuma.

Če pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive ne bo usklajen med Svizom in ministrstvom za izobraževanje ter se konec novembra ne bodo že začela pogajanja o uvrstitvi četrtega naziva v kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja, se bo glavni odbor še pred koncem tega leta sešel na izredni seji. Takrat bo opredelil način in sredstva za uveljavitev stavkovne zahteve iz stavkovnega sporazuma.

Neuresničitev stavkovne zahteve o znižanju zahtevnosti izpolnjevanja pogojev za doseganje posameznih nazivov in uveljavitev četrtega naziva bi namreč pomenila kršitev stavkovnega dogovora. V primeru, da bi se članstvo sindikata odločilo, da izvajanje stavkovnega sporazuma uveljavi tudi s stavko, bo moral delodajalec zaradi kršitve sporazuma takšno stavko tudi plačati, so še opozorili.