c S
Mariborski medicinski fakulteti priznanje za vključenost študentov v procese izobraževanja 30.08.2013 16:57 Maribor, 30. avgusta (STA) - Na kongresu Mednarodnega združenja za medicinsko izobraževanje (AMEE) ta teden v Pragi je Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru prejela visoko priznanje ASPIRE za odličnost na področju vključenosti študentov v procese izobraževanja na fakulteti. V Mariboru si to štejejo v veliko čast in razumejo kot nov korak k mednarodni uveljavitvi fakultete.

Na kongresu je sodelovalo več kot 3000 udeležencev. Za certifikat odličnosti se je potegovalo dvanajst medicinskih fakultet, šest pa jih je svoj cilj tudi doseglo. Certifikat so poleg mariborske prejele še fakultete iz ZDA, Pakistana, Malezije, Avstralije in Portugalske.

Certifikat odličnosti je medicinska fakulteta prejela za pet let. V Mariboru se zavedajo, da bo treba kulturo odličnosti razvijati in negovati ter se nenehno potrjevati. "Naš senat je zato tudi sprejel petletni načrt nadaljnjega razvoja vključenosti študentov na naši fakulteti," je v današnjem sporočilu za javnost poudaril dekan Medicinske fakultete Univerze v Mariboru Ivan Krajnc.

ASPIRE certifikat predstavlja mednarodno priznano odličnost glede na jasno opredeljene in vnaprej določene kriterije, ki so za področje vključenosti študentov razdeljeni v štiri sklope s 25 kriteriji. "Na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru že od ustanovitve izjemno podpiramo vključevanje študentov v upravljanje fakultete, v izvajanje in razvijanje študijskega programa, v raziskovanje in aktivno udejstvovanje študentov na konferencah doma in po svetu, tudi s področja izobraževanja v medicini, ter v izvajanju projektov v okolju," je izpostavil Krajnc.

ASPIRE je projekt pod okriljem mednarodnega združenja za izobraževanje v medicini (AMEE) in se je razvil kot protiutež rangiranim lestvicam univerz, ki ugotavljajo predvsem odličnost v raziskovanju.