EDUS-INFO > Novice > Izbrana novica
 
          - +   *  

Novice

7.2.2019

Popravljalni ukrepi šolskega ministrstva glede obvladovanja debelosti otrok delno zadovoljivi

Ljubljana, 07. februarja (STA) - Računsko sodišče na podlagi odzivnega poročila ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ugotavlja, da ministrstvo ni v celoti izkazalo zadovoljivih popravljalnih ukrepov za odpravo nesmotrnosti, na katere je računsko sodišče opozorilo v reviziji obvladovanja debelosti otrok. S tem pa je kršilo obveznost dobrega poslovanja.

Računsko sodišče je v reviziji ugotavljalo, ali Slovenija ustrezno obvladuje debelost otrok. Revizija se je nanašala na leti 2015 in 2016. Sodišče pa je ugotovilo, da so ministrstvi za zdravje in za izobraževanje ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) delno učinkoviti pri izvajanju aktivnosti in ukrepov za obvladovanje debelosti otrok.

Na podlagi odzivnega poročila ministrstva za izobraževanje računsko sodišče ocenjuje, da omenjeno ministrstvo v enem delu ni v celi izkazalo zadovoljivih popravljalnih ukrepov. Kot so zapisali v porevizijskem poročilu, ministrstvo ni izkazalo, da je identificiralo oziroma natančno določilo potrebe po manjkajočih vsebinah oziroma funkcionalnostih v okviru informacijskih rešitev na področju postopkov javnega naročanja organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

"Ministrstvo je zgolj navedlo, da se zaveda, da so postopki javnega naročanja prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih eno od pomembnih področij, ki bi jih bilo tudi treba informatizirati. Vendar pa ministrstvo ni izkazalo, da je vključilo manjkajoče funkcionalnosti s tega področja v projekt Informatizacija upravljanja s podatki v učnih okoljih," so navedli na sodišču.

Pri tem je, kot izpostavlja računsko sodišče, ministrstvo celo navedlo, da navedenih vsebin oziroma funkcionalnosti, ki bi podpirale javno naročanje, ne more vključiti v okvir že potrjene in finančno ovrednotene operacije Posodobitev organizacije vodenja in upravljanja s podatki v inovativnih učnih okoljih.

Računsko sodišče pri tem opozarja ministrstvo, da so mu bila evropska sredstva v znesku 1,6 milijona evrov odobrena za Projekt informatizacija upravljanja s podatki v učnih okoljih, ki naj bi med drugim vključeval tudi identifikacijo možnih sistemskih rešitev za nadgradnjo oziroma prilagajanje, pripravo in izvedbo

javnih naročil v skladu s finančnimi in časovnimi okviri. Zato bi moralo po navedbah računskega sodišča ministrstvo v skladu z odobritvijo sredstev za ta projekt v sodelovanju z ostalimi pristojnimi deležniki (vzgojno-izobraževalnimi zavodi, ministrstvo za zdravje in drugi) identificirati možne sistemske rešitve, torej natančno določiti potrebe in funkcionalnosti v zvezi s postopki javnega naročanja.

Je pa ministrstvo po oceni računskega sodišča izkazalo zadovoljive popravljalne ukrepe pri zagotavljanju vključevanja ustreznih vsebin glede zdravega prehranjevanja v letne delovne načrte šol.

Računsko sodišče je v reviziji opozorilo, da skoraj polovica zavodov te obveznosti ni izpolnjevala. Ministrstvo je v odzivnem poročilu izkazalo, da je ob začetku šolskega leta 2018/2019 izdalo okrožnico, v kateri je šole med drugim opozorilo na spoštovanje določila zakona o šolski prehrani, da šola v letnem delovnem načrtu opredeli vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, in dejavnosti, s katerimi bo spodbujala zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Obenem je šole z okrožnico tudi pozvalo, naj v organizacijskem poročilu navedejo, da so v letni delovni načrt vključile primerne vsebine.

Na podlagi teh poročil je ministrstvo ugotovilo, da so vse osnovne šole potrdile vključitev omenjenih vsebin v njihove letne delovne načrte. Spremljanje in izvajanje vsebin glede zdravega prehranjevanja, ki so določene v letnih delovnih načrtih šol, pa bosta izvajala inšpektorat in Zavod RS za šolstvo. Inšpektorat je v predlog programa dela za leto 2019 vključil tudi izvajanje inšpekcijskih nadzorov nad šolami na primarni in sekundarni ravni glede organizacije in opravljanja dejavnosti šolske prehrane.

Arhiv

Zadnje novice

Vir

STA

2020

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar