EDUS-INFO > V središču > Arhiv: Junij 2014
 

V središču

Arhiv člankov od 1.6.2014 do 30.6.2014

30.6.2014

Obvestilo proračunskim uporabnikom o potrditvi obrazca »IZPIS ODPRTIH POSTAVK – STANJE DENARNIH SREDSTEV NA DAN 30. 6. 2014«

Uprava Republike Slovenije za javna plačila obvešča vse proračunske uporabnike, da bo med 1. 7. 2014 in 7. 7. 2014 posredovala po pošti oziroma prek spletne aplikacije UJPnet v potrditev obrazec »Izpis odprtih postavk – Stanje denarnih sredstev na dan 30. 6. 2014«. > Več...

19.6.2014

S stavkovnim dogovorom iz leta 2013 opredeljeno 1-odstotno zniževanje števila zaposlenih na ravni celotnega sistema, ne v posameznem zavodu

V minulem obdobju so na slovenskih šolah povzročili precej nemira in skrbi sklepi o obsegu financiranja dejavnosti osnovnih šol v letu 2014, s katerimi je šolsko ministrstvo sporočilo, koliko sredstev jim bo nakazalo. Teh sredstev naj bi bilo po sporočilih s šol znatno manj od pričakovanih in načrtovanih. > Več...

18.6.2014

Vlada o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Vlada RS je prejšnji teden na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ga posreduje v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru RS. > Več...

16.6.2014

Kadrovski načrti posrednih uporabnikov proračuna

V skladu z 51. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 je bila v Uradnem listu RS, dne 14.2.2014 objavljena Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. V zvezi s tem je MIZŠ pozvalo občine, ki še niso izdale izhodišč za pripravo kadrovskih načrtov za leti 2014 in 2015, da pričnejo z izvajanjem čim prej. V skladu z uredbo morajo namreč vsi posredni uporabniki proračuna poročati - ustanoviteljici občini o stanju števila zaposlenih.

> Več...

9.6.2014

Pojasnilo v zvezi z izplačilom regresa za letni dopust za leto 2014

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (ZIPRS1415) določa, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem, izplača regres za letni dopust, upoštevaje uvrstitev v plačni razred. Višina regresa pa je odvisna od plačnega razreda. Ker je bilo ugotovljeno, da v nekaterih javnih zavodih napačno tolmačijo ZIPRS1415, je  MNZ pripravil Pojasnilo v zvezi z izplačevanjem regresa za letni dopust za leto 2014 .

 

> Več...

4.6.2014

Povabilo osnovnim šolam k sodelovanju v okviru programa spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi

V okviru Programa Spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki ga izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija pod okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, si prizadevamo spodbuditi sodelovanje z osnovnimi šolami pri pridobivanju kompetenc mladih in sodelujočih v učnih procesih v osnovnih šolah s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. > Več...

3.6.2014

Omejitev izplačila starševskega nadomestila navzgor in navzdol

Republika Slovenija ob rojstvu otroka staršem zagotavlja pravico do starševskega nadomestila (porodniško nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka ter očetovsko nadomestilo). Starševsko nadomestilo določa trenutno še veljavni Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP) in pripada staršem, ki so zavarovanci za starševsko varstvo (plačujejo prispevke za starševsko varstvo). O starševskem nadomestilu odločajo centri za socialno delo, upravičenci pa prejmejo odločbo, izdano v upravnem postopku. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2020

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2019

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar