EDUS-INFO > V središču > Članek
 

          - +   *  

V središču

19.6.2019

Slovenski učitelji bolj izkušeni, a tudi starejši

Na ministrstvu za izobraževanje so danes skupaj s Pedagoškim inštitutom predstavili rezultate Mednarodne raziskave poučevanja in učenja - TALIS 2018 o učnem okolju in poklicu učiteljev. Rezultati kažejo, da so slovenski učitelji bolj izkušeni, a tudi starejši od povprečja v OECD, kar opozarja na problem staranja učiteljske populacije.
Mednarodna raziskava TALIS 2018 je raziskava o delu in poklicu učiteljev, ki je namenjena razvoju politik na področju izobraževanja. Raziskava se je izvajala pod koordinacijo Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), v 48 državah in posameznih šolskih sistemih, je ob predstavitvi rezultatov pojasnila nacionalna koordinatorka TALIS za Slovenijo Barbara Japelj Pavešić. Pri nas je v raziskavi sodelovalo 136 osnovnih in 122 srednjih šol.

Iz raziskave je razvidno, da slovenski učitelji veliko pozornosti namenjajo jasni razlagi snovi, hkrati pa se čutijo tudi dobro pripravljene na področju vsebin ter uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) za učenje in poučevanje. Vendar pa pri pouku malo uporabljajo IKT in izkazujejo malo potreb po novem znanju na tem področju.

Učitelji poročajo, da imajo z učenci dobre odnose, hkrati pa rezultati kažejo, da približno šestina učiteljev v osnovni šoli in petina v srednji šoli poroča, da se ne morejo zanesti drug na drugega, približno četrtina učiteljev pa celo dvomi o pravilni izbiri svojega poklica.

Ob tem učitelji ocenjujejo, da so učinkoviti predvsem v vzdrževanju delovnega vzdušja v razredu in vodenju učencev, manj pa pri spodbujanju učencev k pridobivanju znanja, spodbujanju višjih miselnih procesov, motivaciji učencev za učenje, spoštovanju znanja in učenčevega prepoznavanja lastnega znanja.

Podatki kažejo, da so skoraj vsi učitelji in ravnatelji vključeni v nadaljnje izobraževanje in usposabljanje, kar je po mnenju nacionalne koordinatorke pozitivno. Učitelji pa izražajo izrazito potrebo po več izobraževanja in usposabljanja na področju učenja in poučevanja otrok s posebnimi potrebami ter vodenja razreda.

Slovenski učitelji in ravnatelji, drugače kot v drugih državah, kot prioriteto za porabo financ na področju šolstva najprej izpostavljajo vlaganje v kakovostne dejavnosti nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter v poučevanje, šele nato v svoje višje plače.

Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo je izrazil veselje, da so sodelovali v raziskavi, ki v izobraževalni prostor prinaša "glas učiteljev prav v času pomembnih premislekov o smeri nadaljnjega razvoja učiteljskega poklica".

"Raziskava potrjuje, da imamo v Sloveniji dobre učitelje, ki so ustrezno pripravljeni na poučevanje, svoje znanje nenehno izpopolnjujejo, so predani svojemu poklicu in katerih glavno vodilo pri njihovem delu je podpora razvoju otrok in prispevek družbi," je poudaril in dodal, da jim bo raziskava služila pri snovanju novih strategij razvoja izobraževanja.

Poročila o rezultatih raziskave nastajajo po delih, marca 2020 bo drugi o poklicu učitelja in v letu 2012 tretji del, ki bo posvečen srednješolski populaciji učiteljev.

Ljubljana, 19. junija (STA)

Arhiv

Zadnji članki

2019

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar